Vladimir Ciplic

rss feed

Vladimir Ciplic's Latest Posts

Šri Lanka

Šri Lanka

| August 3, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 18.933.558 Gustina naseljenosti: 288 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 22%. Etničke grupe: Sinhalezi 74%, Tamili 18%, Mavari 7%. Glavni jezici: sinhaleski (službeni), tamilski, engleski. Religija: budistička 69%, hinduistička 15%, islamska 8%, hrišćanska 8%. Geografija Površina: 65.610 km2 Položaj: Ostrvo Cejlon u južnoj Aziji. Susedi: Indija na SZ. Topografija: Na primorju i severu […]

Continue Reading

Španija

Španija

| August 3, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 39.133.996 Gustina naseljenosti: 77 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 64%. Glavni jezici: kastiljanski španski (službeni), katalonski, galicijski, baskijski (takođe službeni u pokrajinama). Religija: rimokatolička 99%. Geograflja Površina: 504.800 km2 Položaj: U JZ Evropi, na Pirinejskom poluostrvu, između Atlantskog okeana i Sredozemnog mora. Susedi: Portugalija na Z; Francuska na S. Topografija: Pretežno brdovito […]

Continue Reading

Švedska

Švedska

| August 3, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 8.900.000 Gustina naseljenosti: 19 stanovnika na km”. Gradsko stanovništvo: 83%. Etničke grupe: švedska 90%, finska 2%, laponska, evropski useljenici 8%. Glavni jezik: švedski. Religija: evangelističko-luteranska 94%, rimokatolička 1,5%, pentakostalna 1%. Geografija Površina: 449.964 km2 Položaj: U Evropi, na Skandinavskom poluostrvu, na obali Baltičkog mora. Susedi: Norveška na Z; Danska na J; Finska […]

Continue Reading

Švajcarska

Švajcarska

| August 2, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 7.270.000 Gustina naseljenosti: 176 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 68%. Etničke grupe: nemačka 65%, francuska 18%, italijanska 10%, retororomanska 1%. Glavni jezici: nemački, francuski, italijanski (sva tri službena), retororomanski. Religija: rimokatolička 49%, protestantska 40%. Geografija Površina: 41.288 km2 Položaj: U srednjoj Evropi, u oblasti Alpa i Alpske visoravni. Susedi: Francuska na Z; […]

Continue Reading

Surinam

Surinam

| August 2, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 427.980 Gustina naseljenosti: 3 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 49%. Etničke grupe: hindustanska (Istočni Indijci) 37%, kreolska (evro-afrički melezi) 31%, došljaci sa Jave 15%. Glavni jezici: holandski (službeni), surinamski (iskvareni francuski), engleski. Religija: protestantska 25%, rimokatolička 22%, hinduistička 27%, islamska 19%. Geografija Površina: 163.270 km2 Položaj: U Južnoj Americi, na obali Atlantskog […]

Continue Reading

Sudan

Sudan

| August 2, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 33.550.552 Gustina naseljenosti: 13 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 27%. Etničke grupe: crnci 52%, Arapi 39%, Beja 6%, stranci 2%. Glavni jezici: arapski (službeni), etnički jezici, engleski. Religija: islamska 70% (suniti), urođenička verovanja 20%, hrišćanska 5%. Geografija Površina: 2.505.810 km2 Položaj: Najveća zemlja u Africi, na obali Crvenog mora. Susedi: Egipat na […]

Continue Reading

Somalija

Somalija

| August 1, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 6.841.695 Gustina naseljenosti: 11 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 24%. Etničke grupe: somalijska 85%, Bantu cmci, Arapi. Glavni jezici: somalijski (službeni), arapski, engleski, italijanski. Religija: islamska 99% (suniti). Geografija Površina: 637.660 km2 Položaj: U SI Africi na obali Adenskog zaliva i Indijskog okeana. Susedi: Džibuti, Etiopija i Kenija na Z. Topografija: Na […]

Continue Reading

Solomonova Ostrva

Solomonova Ostrva

| August 1, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 441.039 Gustina naseljenosti: 14 stanovnika na knrf. Gradsko stanovništvo: 13%. Etničke grupe: Melanežani 93%, Polinežani 4%, Mikronežani 1%, Evropljani 1%. Glavni jezici: engleski (službeni), papuanski, melanezijski, polinezijski. Religija: anglikanska 34%, rimokatolička 19%, baptistička 17%, ostale hrišćanske 26%. Geografija Površina: 28.450 km2 Položaj: Melanezijski arhipelag u Tihom okeanu. Susedi: Papua Nova Gvineja na […]

Continue Reading

Slovenija

Slovenija

| August 1, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 1.971.739 Gustina naseljenosti: 97 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 50%. Etničke grupe: Slovenci 91%, Srbi i Hrvati 6%. Glavni jezici: slovenački (službeni), srpskohrvatski, nemački. Religija: rimokatolička 70,8%, pravoslavna, luteranska, islamska. Geografija Površina: 20.256 km2 Položaj: U JI Evropi. Susedi: Italija na Z; Austrija na S; Mađarska na SI; Hrvatska na JI. Topografija: […]

Continue Reading

Slovačka

Slovačka

| July 31, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 5.392.982 Gustina naseljenosti: 110 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 57%. Etničke grupe: slovačka 86%, mađarska 11%, romska 1%. Glavni jezici: slovački (službeni), madarski, nemački. Religija: rimokatolička 60%, protestantska 8,4%, pravoslavna 4,1%. Geografija Površina: 49.014 km2 Položaj: U istočnom delu Centralne Evrope. Susedi: Poljska na S; Mađarska na J; Austrija i Češka na […]

Continue Reading

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20 »
shared on wplocker.com