Vladimir Ciplic

rss feed

Vladimir Ciplic's Latest Posts

Mauricijus

Mauricijus

| June 7, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 1.168.256 Gustina naseljenosti: 573 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 44%. Etničke grupe: indo-mauricijska 68%, kreolska 27%, melezi 5% (franko i sino Mauritanci). Glavni jezici: engleski (službeni), francuski, kreolski, hindu. Religija: hinduistička 52%, hrišćanska 28%, islamska 16%. Geograflja Površina: 2.045 km2 Položaj: U Indijskom okeanu, blizu Afrike. Susedi: Najbliži je Madagaskar na Z. […]

Continue Reading

Mauritanija

Mauritanija

| June 7, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 2.511.473 Gustina naseljenosti: 2 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 39%. Etničke grupe: melezi mavara i cmaca. Glavni jezici: arapski (službeni), francuski. Religija: islamska. Geografija Površina: 1.030.700 km2 Položaj: U zapadnoj Africi. Susedi: Maroko na S; Alžir i Mali na I; Senegal na J. Topografija: Plodna dolina reke Senegal na J pretvara se […]

Continue Reading

Maršalska ostrva

Maršalska ostrva

| June 7, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 63.031 Gustina naseljenosti: 347 stanovnika na km2. Etničke grupe: mikronezijska. Glavni jezici: engleski i maršalski (oba službena), japanski. Religija: uglavnom hrišćanska (protestanti). Geografija Površina: 181 km2 Položaj: U središnjem delu Tihog okeana. Susedi: Najbliži su Havaji na SI; Fidži na J. Topografija: Grupa od 34 koralska atola i 867 sprudova u istočnoj […]

Continue Reading

Maroko

Maroko

| June 6, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 29.114.497 Gustina naseljenosti: 65 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 47%. Etničke grupe: arapsko-berberska 99%. Glavni jezici: arapski (službeni), berberski, francuski, španski. Religija: islamska (sunitski muslimani) 99%, hrišćanska 1%. Geografija Površina: 446.550 km2 Položaj: U SZ Africi, na obalama Atlantskog okeana i Sredozemnog mora. Susedi: Zapadna Sahara na J; Alžir na I. Topografija: […]

Continue Reading

Malta

Malta

| June 6, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 379.563 Gustina naseljenosti: 1.201 stanovnik po km2. Gradsko stanovništvo: 94%. Etničke grupe: Maltežani (potomci izmešanih Kartaginjana, Feničana, Italijana, Arapa, Francuza i Španaca). Glavni jezici: malteški, engleski (oba službena). Religija: rimokatolička 98%. Geografija Površina: 320 km2 Položaj: Ostrvo u središtu Sredozemnog mora. Susedi: Najbliža je Italija na S; Tunis na J. Topografija: Pored […]

Continue Reading

Mali

Mali

| June 6, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 10.108.569 Gustina naseljenosti: 8 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 22%. Etničke grupe: Mande (Bambara, Malinke, Sarakole) 50%, Peuli 17%, Volte 12%, Songai 6%, Tuarezi i Mavari 10%. Glavni jezici: francuski (službeni), lokalni etnički jezici. Religija: islamska 90%, urođenička verovanja 9%, hrišćanska 1%. Geografija Površina: 1.240.000 km2 Položaj: U unutrašnjosti zapadne Afrike. Susedi: […]

Continue Reading

Malezija

Malezija

| June 5, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 20.932.901 Gustina naseljenosti: 63 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 51%. Etničke grupe: malajska 59%, kineska 32%, indijska 9%. Glavni jezici: malajski (službeni), engleski, kineski, indijski. Religija: islamska, budistička, hindu. Geografija Površina: 339.750 km2 Položaj: Na JI vrhu Azije. Susedi: Tajland na S; Indonezija na J. Topografija: Malezija obuhvata kopneni deo i sevemu […]

Continue Reading

Maldivi

Maldivi

| June 5, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 290.211 Gustina naseljenosti: 974 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 26%. Etničke grupe: sinhaleska, dravidska, arapska, afrička. Glavni jezici: divehi sinhaleski dijalekt (službeni), arapski, hindu, engleski. Religija: sunitski muslimani. Geografija Površina: 298 km2 Položaj: Arhipelag u sevemom delu Indijskog okeana, JZ od Šri Lanke i Indije. Susedi: Najbliža je Indija na S; Šri […]

Continue Reading

Malavi

Malavi

| June 5, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 9.840.474 Gustina naseljenosti: 83 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 17%. Etničke grupe: ČevaNjanja, Lomve, ostala Bantu plemena. Glavni jezici: engleski, čičeva (oba službena). Religija: hrišćanska 75%, islamska 20%. Geografija Površina: 118.484 km2 Položaj: U JI Africi, zapadno i južno od jezera Malavi, bez izlaza na more. Susedi: Zambija na Z; Mozambik na […]

Continue Reading

Makedonija

Makedonija

| June 4, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 2.009.387 Gustina naseljenosti: 78 stanovnika na km’. Gradsko stanovništvo: 58%. Etničke grupe: makedonska 65%, albanska 22%, turska 4%, srpska 2%, Romi 3%. Glavni jezici: makedonski (službeni), albanski, turski, srpski. Religija: pravoslavna 67%, islamska 30%. Geografija Površina: 25.333 km2 Položaj: Najugu Balkanskog poluostrva, u JI Evropi. Susedi: Jugoslavija na S; Bugarska na I; […]

Continue Reading

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20 »
shared on wplocker.com