RSSAfrika

Zelenortska Ostrva

Zelenortska Ostrva

| August 11, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 399.857 Gustina naseljenosti: 99 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 44%. Etničke grupe: Kreoli (melezi-mulati) 71%, Afrikanci 28%, Evropljani 1%. Glavni jezici: portugalski (službeni), kreolski. Religija: rimokatolička izmešana sa domorodačkim verovanjima. Geografija Površina: 4.030 km2 Položaj: U Atlantskom okeanu, prema zapadnom vrhu Afrike. Susedi: Najbliži su Mauritanija i Senegal. Topografija: Arhipelag od 15 […]

Continue Reading

Zimbabve

Zimbabve

| August 11, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 11.044.147 Gustina naseljenosti: 28 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 27%. Etničke grupe: Afrikanci 98% (Šona 71%, Ndebele 16%), Evropljani i Azijci 2%. Glavni jezici: engleski (službeni), ndebele, šona. Religija: sinkretička 50% (hrišćansko-urođenička), hrišćanska 25%, urođenička 24%. Geografija Površina: 390.580 km2 Položaj: Ujužnoj Africi. Susedi: Zambija na S; Bocvana na Z; Južnoafrička Republika […]

Continue Reading

Zambija

Zambija

| August 11, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 9.460.736 Gustina naseljenosti: 13 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 42%. Etničke grupe: Bantu Afrikanci 98%, Evropljani 1,5%. Glavni jezici: engleski (službeni), bantu dijalekti. Religija: hrišćanska (do 75%), islamska i hindu (do 25%). Geografija Površina: 752.610 km2 Položaj: U južnom delu centralne Afrike. Susedi: Zair na S; Tanzanija, Malavi i Mozambik na I; […]

Continue Reading

Zair

Zair

| August 10, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 49.000.000 Gustina naseljenosti: 21 stanovnik po km2. Gradsko stanovnisivo: 29% Etničke grupe: plemena Bantu (80% Mongo, Luba, Kongo), preko 200 ostalih afričkih etničkih grupa. Glavni jezici: francuski (službeni), engleski, bantu dijalekti. Religija: rimokatolička 50%, protestantska 20%, islamska 10%. Geografija Površina: 2.345.410 km2 Položaj: U centralnoj Africi. Susedi: Kongo na Z; Centralnoafrička Republika […]

Continue Reading

Uganda

Uganda

| August 7, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 22.167.195 Gustina naseljenosti: 93 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 11%. Etničke grupe: Bantu plemena 62%, Niloti 13%, Niloto Hamiti 10%, Sudanci 4%. Glavni jezici: engleski (službeni), luganda, svahili. Religija: hrišćanska 66%, islamska 16%, urođenička verovanja 16%. Geografija Površina: 236.040 km2 Položaj: U istočnoj Africi. Susedi: Sudan na S; Zair na Z; Ruanda […]

Continue Reading

Tunis

Tunis

| August 6, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 9.380.404 Gustina naseljenosti: 57 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 60%. Etničke grupe: Arapi-Berberi 98%, Evropljani 1%. Glavni jezici: arapski (službeni), francuski, engleski, nemački. Religija: islamska 98% (suniti), hrišćanska 1%. Geografija Površina: 163.610 km2 Položaj: U sevemoj Africi, na obali Sredozemnog mora. Susedi: Alžir na Z; Libija na I. Topografija: Plodna primorska nizija, […]

Continue Reading

Togo

Togo

| August 5, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 4.905.827 Gustina naseljenosti: 86 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 30%. Etničke grupe: 37 afričkih plemena (najveće Eve, Mina, Kabie) 99%, Evropljani, Sirijci i Libanci 1%. Glavni jezici: francuski (službeni), eve, mina, ostali etnički jezici. Religija: urođenička verovanja 70%, hrišćanska 20%, islamska 10%. Geografija Površina: 56.790 km2 Položaj: Najužnoj obali Zapadne Afrike, u […]

Continue Reading

Tanzanija

Tanzanija

| August 4, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 30.608.769 Gustina naseljenosti: 32 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 21%. Etničke grupe: Bantu Afrikanci 95%, Azijati, Evropljani i Arapi 1%. Glavni jezici: svahili, engleski (oba službena), etnički jezici. Religija: hrišćanska 40%, islamska 33%, urođenička verovanja 20%. Geografija Površina: 945.090 km2 Položaj: U istočnoj Africi, na obali Indijskog okeana. Susedi: Kenija i Uganda; […]

Continue Reading

Sudan

Sudan

| August 2, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 33.550.552 Gustina naseljenosti: 13 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 27%. Etničke grupe: crnci 52%, Arapi 39%, Beja 6%, stranci 2%. Glavni jezici: arapski (službeni), etnički jezici, engleski. Religija: islamska 70% (suniti), urođenička verovanja 20%, hrišćanska 5%. Geografija Površina: 2.505.810 km2 Položaj: Najveća zemlja u Africi, na obali Crvenog mora. Susedi: Egipat na […]

Continue Reading

Somalija

Somalija

| August 1, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 6.841.695 Gustina naseljenosti: 11 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 24%. Etničke grupe: somalijska 85%, Bantu cmci, Arapi. Glavni jezici: somalijski (službeni), arapski, engleski, italijanski. Religija: islamska 99% (suniti). Geografija Površina: 637.660 km2 Položaj: U SI Africi na obali Adenskog zaliva i Indijskog okeana. Susedi: Džibuti, Etiopija i Kenija na Z. Topografija: Na […]

Continue Reading

1 2 3 4 5 6 »
shared on wplocker.com