RSSAfrika

Niger

Niger

| July 11, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 9.671.848 Gustina naseljenosti: 7 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 15%. Etničke grupe: Hause 56%, Džerma 22%, Fulbe 10%, Tuarezi (Berberi) 12%, francuski iseljenici. Glavni jezici: francuski (službeni), etnički jezici. Religija: islamska 80% (suniti), hrišćanska 15%, urođenička verovanja 5%. Geografija Površina: 1.267.000 km2 Položaj: U unutrašnjostri seveme Afrike. Susedi: Libija i Alžir na […]

Continue Reading

Namibija

Namibija

| July 10, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 1.622.328 Gustina naseljenosti: 2 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 32%. Etničke grupe: cmci 86% (Ovambo, Kavango, Herero), belci 7%, melezi 7%. Glavni jezici: engleski (službeni), nemački, afrikanski, lokalni etnički jezici. Religija: pretežno hrišćanska 80%. Geografija Površina: 825.418 km2 Položaj: U južnoj Africi, na obali Atlantskog okeana. Susedi: Angola na S; Bocvana na […]

Continue Reading

Mozambik

Mozambik

| June 9, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 18.641.469 Gustina naseljenosti: 24 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 33%. Etničke grupe: Bantu plemena (Šangan, Čokve, Manika, Sena, Makua i dr.) 99%, Evropljani i melezi 1%. Glavni jezici: portugalski (službeni), bantu jezici. Religija: urođenička verovanja 60%, hrišćanska 30%, islamska 10%. Geografija Površina: 801.590 km2 Položaj: Na JI obali Afrike. Susedi: Tanzanija na […]

Continue Reading

Mauricijus

Mauricijus

| June 7, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 1.168.256 Gustina naseljenosti: 573 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 44%. Etničke grupe: indo-mauricijska 68%, kreolska 27%, melezi 5% (franko i sino Mauritanci). Glavni jezici: engleski (službeni), francuski, kreolski, hindu. Religija: hinduistička 52%, hrišćanska 28%, islamska 16%. Geograflja Površina: 2.045 km2 Položaj: U Indijskom okeanu, blizu Afrike. Susedi: Najbliži je Madagaskar na Z. […]

Continue Reading

Mauritanija

Mauritanija

| June 7, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 2.511.473 Gustina naseljenosti: 2 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 39%. Etničke grupe: melezi mavara i cmaca. Glavni jezici: arapski (službeni), francuski. Religija: islamska. Geografija Površina: 1.030.700 km2 Položaj: U zapadnoj Africi. Susedi: Maroko na S; Alžir i Mali na I; Senegal na J. Topografija: Plodna dolina reke Senegal na J pretvara se […]

Continue Reading

Maroko

Maroko

| June 6, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 29.114.497 Gustina naseljenosti: 65 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 47%. Etničke grupe: arapsko-berberska 99%. Glavni jezici: arapski (službeni), berberski, francuski, španski. Religija: islamska (sunitski muslimani) 99%, hrišćanska 1%. Geografija Površina: 446.550 km2 Položaj: U SZ Africi, na obalama Atlantskog okeana i Sredozemnog mora. Susedi: Zapadna Sahara na J; Alžir na I. Topografija: […]

Continue Reading

Mali

Mali

| June 6, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 10.108.569 Gustina naseljenosti: 8 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 22%. Etničke grupe: Mande (Bambara, Malinke, Sarakole) 50%, Peuli 17%, Volte 12%, Songai 6%, Tuarezi i Mavari 10%. Glavni jezici: francuski (službeni), lokalni etnički jezici. Religija: islamska 90%, urođenička verovanja 9%, hrišćanska 1%. Geografija Površina: 1.240.000 km2 Položaj: U unutrašnjosti zapadne Afrike. Susedi: […]

Continue Reading

Malavi

Malavi

| June 5, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 9.840.474 Gustina naseljenosti: 83 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 17%. Etničke grupe: ČevaNjanja, Lomve, ostala Bantu plemena. Glavni jezici: engleski, čičeva (oba službena). Religija: hrišćanska 75%, islamska 20%. Geografija Površina: 118.484 km2 Položaj: U JI Africi, zapadno i južno od jezera Malavi, bez izlaza na more. Susedi: Zambija na Z; Mozambik na […]

Continue Reading

Madagaskar

Madagaskar

| June 4, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 14.462.509 Gustina naseljenosti: 25 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 22%. Etničke grupe: malajsko-indonezijska, melezi afričkog i arapskog porekla, Francuzi, Indijci, Kreoli. Glavni jezici: malgaški, francuski (oba službena). Religija: urođenička verovanja 52%, hrišćanska 41%, islamska 7%. Geografija Površina: 587.040 km2 Položaj: Ostrvo u Indijskom okeanu, pored JI obale Afrike. Susedi: Komorska ostrva na […]

Continue Reading

Libija

Libija

| June 2, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 5.690.727 Gustina naseljenosti: 3 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 85%. Etničke grupe: arapsko-berberska 97%, Grci, Maltežani, Italijani, Egipćani. Glavni jezici: arapski (službeni), italijanski, engleski. Religija: islamska. Geografija Površina: 1.759.540 km2 Položaj: Na sredozemnoj obali seveme Afrike. Susedi: Tunis i Alžir na Z; Niger i Čad na J; Sudan i Egipat na I. […]

Continue Reading

« 1 2 3 4 5 6 »
shared on wplocker.com