RSSAzija

Liban

Liban

| June 2, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 3.505.794 Gustina naseljenosti: 337 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 86%. Etničke grupe: Arapi 95%, Jermeni 4%. Glavni jezici: arapski (službeni), francuski, engleski. Religija: islamska 60%, hrišćanska 40%. Geograflja Površina: 10.400 km2 Položaj: Na jugoistočnoj obali Mediterana. Susedi: Sirija na I; Izrael na J. Topografija: U primorju ravničarska, na S i J planinska, […]

Continue Reading

Laos

Laos

| June 1, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 5.260.842 Gustina naseljenosti: 22 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 19%. Etničke grupe: laoska 68%, teung 22%, meo, jao i dr. Glavni jezici: laoski (službeni), francuski, engleski. Religija: budistička 85%, animistička i ostale 15%. Geografija Površina: 236.800 km2 Položaj: U JI Aziji, na Indokineskom poluostrvu, bez izlaza na more. Susedi: Mijanmar i Kina […]

Continue Reading

Kuvajt

Kuvajt

| May 31, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 1.913.285 Gustina naseljenosti: 108 stanovnrka na km2. Gradsko stanovništvo: 89%. Etničke grupe: kuvajćanska 45%, ostale arapske 35%, iranska 4%, indijska, pakistanska. Glavni jezici: arapski (službeni), engleski. Religija: islamska 85% (šiiti 30%, suniti 45%, drugi 10%), hrišćanska, hinduistička. Geografija Površina: 17.818 km2 Položaj: Na SZ obali Persijskog zaliva, u JI Aziji. Susedi: Irak […]

Continue Reading

Kirgistan

Kirgistan

| May 29, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 4.522.281 Gustina naseljenosti: 22 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 36%. Etničke grupe: kirgiska 52%, mska 18%, uzbečka 13%, ukrajinska 2,5%, Nemci 2,4%. Glavni jezici: kirgiski (službeni), ruski. Religija: islamska 75%, rusko-pavćslavna 20%. Geografija Površina: 198.500 km2 Položaj: U centralnoj Aziji. Susedi: Kazahstan na S; Kina na I; Uzbekistan na Z; Tažikistan na […]

Continue Reading

Tajvan

Tajvan

| May 28, 2013 | 0 Comments

Status: Integralni deo NR Kine, sa još uvek nerešenim statusom. Stanovništvo Broj stanovnika:: 21.908.135 Gustina naseljenosti: 1.577 stanovnika na kvadratnu milju. Površina: 35.980 km2 (Tajvan je ostrvo udaljeno 161 km od kineske obale i u svom sastavu ima dva mala ostrva Kinmen i Matsu. Kroz sredinu ostrva prolazi planinski lanac; istočna strana Tajvana je strma […]

Continue Reading

Hong Kong

Hong Kong

| May 28, 2013 | 0 Comments

Status: specijalni administrativni region NR Kine, pod britanv skom upravom od 1841. do 1997. godine. Međusobnim sporazumom, Hongkong će zadržati sistem otvorene tržišne ekonomije i izvesne autonomije do 2034. godine. Stanovništvo Broj stanovnika:: 6.706.965 Gustina naseljenosti: 16.123 stanovnika na kvadratnu milju. Površina: 1077 km2 (Hongkong se prostire na istoimenom ostrvu i poluostrvu Kaulun). Položaj: Ostrvo […]

Continue Reading

Kina

Kina

| May 28, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 1.236.914.658 Gustina naseljenosti: 129 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 28%. Etničke grupe: Han Kinezi 92%, Tibetanci, Mongoli, Korejanci, Mandžurijci. Glavni jezici: mandarinski kineski (službeni), ostali lokalni etnički jezici, engleski. Religija: zvanično ateistička zemlja, tradicionalne religije su budizam i taoizam. Geografija Površina: 9.596.960 km2 Položaj: U istočnoj Aziji. Susedi: Mongolija na S; Rusija […]

Continue Reading

Katar

Katar

| May 27, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 697.126 Gustina naseljenosti: 67 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 91%. Etničke gmpe: Arapi 40%, Pakistanci 18%, Indijci 18%, Iranci 10%. Glavni jezici: arapski (službeni), engleski. Religija: islamska 95%. Geografija Površina: 11.000 km2 Položaj: Poluostrvo na zapadnoj obali Persijskog zaliva. Susedi: Saudijska Arabija na Z; Ujedinjeni Arapski Emirati na J. Topografija: Pretežno pustinjska […]

Continue Reading

Kambodža

Kambodža

| May 26, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 11.339.562 Gustina naseljenosti: 62 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 13%. Etničke grupe: Kmeri 90%, Vijetnamci 5%, Kinezi 1%. Glavni jezici: kmerski (službeni), engleski, francuski. Religija: budistička 95%. Geografija Površina: 181.040 km2 Položaj: U Aziji na Indokineskom poluostrvu. Susedi: TajJand na Z i S; Laos na SI; Vijetnam na I. Topografija: Najvećim delom […]

Continue Reading

Kazahstan

Kazahstan

| May 26, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 16.846.808 Gustina naseljenosti: 6 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 57%. Etničke grupe: kazahstanska 46%, ruska 35%, ukrajinska 5%, nemačka 3%, uzbečka 2%, tatarska 2%. Glavni jezici: kazahstanski (službeni), ruski. Religija: islamska 47%, rusko-pravoslavna 44%, protestantska 2%. Geografija Površina: 2.717.300 km2 Položaj: U Centralnoj Aziji, sevemo i severoistočno od Kaspijskog jezera. Susedi: Rusija […]

Continue Reading

« 1 2 3 4 5 »
shared on wplocker.com