RSSEvropa

Slovenija

Slovenija

| August 1, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 1.971.739 Gustina naseljenosti: 97 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 50%. Etničke grupe: Slovenci 91%, Srbi i Hrvati 6%. Glavni jezici: slovenački (službeni), srpskohrvatski, nemački. Religija: rimokatolička 70,8%, pravoslavna, luteranska, islamska. Geografija Površina: 20.256 km2 Položaj: U JI Evropi. Susedi: Italija na Z; Austrija na S; Mađarska na SI; Hrvatska na JI. Topografija: […]

Continue Reading

Slovačka

Slovačka

| July 31, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 5.392.982 Gustina naseljenosti: 110 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 57%. Etničke grupe: slovačka 86%, mađarska 11%, romska 1%. Glavni jezici: slovački (službeni), madarski, nemački. Religija: rimokatolička 60%, protestantska 8,4%, pravoslavna 4,1%. Geografija Površina: 49.014 km2 Položaj: U istočnom delu Centralne Evrope. Susedi: Poljska na S; Mađarska na J; Austrija i Češka na […]

Continue Reading

San Marino

San Marino

| July 17, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 24.896 Gustina naseljenosti: 407 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 90%. Etničke grupe: sanmarinska 78%, italijanska 21%. Glavni jezik: italijanski. Religija: rimokatolička. Geografija Površina: 62 km2 Položaj: U Evropi, na severu centralne Italije, blizu Jadranskog mora. Susedi: Potpuno okružena Italijom, sa kojom je u carinskoj uniji. Topografija: Na SI strani Apeninskih planina, u […]

Continue Reading

Rumunija

Rumunija

| July 16, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 22.395.848 Gustina naseljenosti: 94 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 55%. Etničke grupe: Rumuni 89%, Mađari 9%, Srbi, Ukrajinci, Nemci, Rusi i Romi 2%. Glavni jezici: rumunski (službeni), mađarski, nemački. Religija: pravoslavna 70%, rimokatolička 6%, protestantska 6%. Geografija Površina: 237.500 km2 Položaj: U JI Evropi, na Cmom moru. Susedi: Moldavija na I; Ukrajina […]

Continue Reading

Norveška

Norveška

| July 13, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 4.420.000 Gustina naseljenosti: 13 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 73%. Etničke grupe: germanske (nordijska, alpska, baltička), laponska manjina. Glavni jezici: norveški (sužbeni), fmski, engleski. Religija: evangelističko-luteranska 88%. Geografija Površina: 324.220 km2 Položaj: U Evropi, na Skandinavskom poluostrvu. Susedi: Švedska, Finska i Rusija na I. Topografija: Norveška zauzima 21.000 km dugu razuđenu obalu, […]

Continue Reading

Nemačka

Nemačka

| July 11, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 82.079.454 Gustina naseljenosti: 230 stanovnika na km . Gradsko stanovništvo: 85%. Etničke grupe: nemačka 92%, imigranti: Turci, Italijani, Tunižani, Grci, Poljaci, Srbi i dr. (7,7% stanovništva čine imigranti-strani radnici). Glavni jezik: nemački (službeni). Religija: protestantska 43%, rimokatolička 43%. Geografija Površina: 356.910 km2 Položaj: U centralnoj Evropi. Susedi: Danska na S; Holandija, Belgija, […]

Continue Reading

Monako

Monako

| June 9, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 32.035 Gustina naseljenosti: 16.943 stanovnika na km2. Gradsko stanovniStvo: 90%. Etničke grupe: Francuzi 47%, Italijani 16%, Monegaski (starosedeoci) 16%. Glavni jezik: francuski (službeni). Religija: rimokatolička 95%. Geografija Površina: 1,8 km2(465 akri) Položaj: U Evropi, na SZ obali Sredozemnog mora. Susedi: Francuska na S, Z i I. Topografija: Grad kneževina Monako leži na […]

Continue Reading

Moldavija

Moldavija

| June 9, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 4.489.000 Gustina naseljenosti: 132 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 47%. Etničke grupe: moldavsko-rumunska 65%, ukrajinska 14%, ruska 13%. Glavni jezici: moldavski rumunski (službeni), ruski. Religija: pravoslavna 99%. Geografija Površina: 33.700 km2 Položaj: U istočnoj Evropi. Susedi: Rumunija na Z; Ukrajina na S, I i J. Topografija: Pretežno nizijska zemlja u slivu reka […]

Continue Reading

Malta

Malta

| June 6, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika:: 379.563 Gustina naseljenosti: 1.201 stanovnik po km2. Gradsko stanovništvo: 94%. Etničke grupe: Maltežani (potomci izmešanih Kartaginjana, Feničana, Italijana, Arapa, Francuza i Španaca). Glavni jezici: malteški, engleski (oba službena). Religija: rimokatolička 98%. Geografija Površina: 320 km2 Položaj: Ostrvo u središtu Sredozemnog mora. Susedi: Najbliža je Italija na S; Tunis na J. Topografija: Pored […]

Continue Reading

Makedonija

Makedonija

| June 4, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 2.009.387 Gustina naseljenosti: 78 stanovnika na km’. Gradsko stanovništvo: 58%. Etničke grupe: makedonska 65%, albanska 22%, turska 4%, srpska 2%, Romi 3%. Glavni jezici: makedonski (službeni), albanski, turski, srpski. Religija: pravoslavna 67%, islamska 30%. Geografija Površina: 25.333 km2 Položaj: Najugu Balkanskog poluostrva, u JI Evropi. Susedi: Jugoslavija na S; Bugarska na I; […]

Continue Reading

« 1 2 3 4 5 »
shared on wplocker.com