RSSEvropa

Hrvatska

Hrvatska

| May 18, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 4.671.584 Gustina naseljenosti: 83 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 54%. Etničke grupe: Hrvati 78%, Srbi 12%, muslimani 0,9%, Mađari 0,5%, Slovenci 0,5%. Glavni jezici: hrvatski (službeni), srpski. Religija: rimokatolička 76,5%, pravoslavna 11,1%. Geografija Površina: 56.538 km2 Položaj: U JI Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Susedi: Slovenija i Mađarska na S; Bosna i Hercegovina […]

Continue Reading

Holandija

Holandija

| May 18, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 15.731.112 Gustina naseljenosti: 379 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 89%. Etničke grupe: Holanđani 96%. Glavni jezici: holandski (službeni), engleski, nemački. Religija: rimokatolička 34%, protestantska 25%, islamska 3%. Geograflja Površina: 37.330 km2 Položaj: U SZ Evropi, na Sevemom moru. Susedi: Nemačka na I; Belgija na J. Topografija: Pretežno nizijska zemlja, čiji su primorski […]

Continue Reading

Grčka

Grčka

| May 17, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 10.662.138 Gustina naseljenosti: 81 stanovnik po km2. Gradsko stanovništvo: 63%. Etničke grupe: grčka 98%. Glavni jezici: grčki (službeni), engleski, francuski. Religija: grčko-pravoslavna 98% (državna). Geograflja Površina: 131.944 km2 Položaj: Južni deo Balkanskog poluostrva, na JI Evrope. Susedi: Albanija, Makedonija, Bugarska na S; Turska na I. Topografija: Oko 75% Grčke je neobradivo zemljište, […]

Continue Reading

Francuska

Francuska

| May 14, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 58.804.944 Gustina naseljenosti: 107 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 74%. Etničke grupe: Francuzi 90%, Bretonci, Alzašani, Korzikanci, Baski, Italijani, Portugalci, Španci, Poljaci, Alžirci, Marokanci, Tunižani. Glavni jezici: francuski (službeni), bretonski, alzaški, flamanski. Religija: rimokatolička 81%, protestanska 1,7%, islamska 6,9%, jevrejska 1,3%. Geograilja Površina: 551.602 km2 (sa ostrvom Korzika). Položaj: U Zapadnoj Evropi, […]

Continue Reading

Finska

Finska

| May 13, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 5.149.242 Gustina naseljenosti: 15 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 64%. Etničke grupe: Finci 93%, Šveđani 6%, Laponci, Romi. Glavni jezici: fmski, švedski (oba službena), laponski, ruski. Religija: evangelističko-luteranska 90%, pravoslavna 1,2%. Geografija Površina: 338.145 km2 Položaj: U severnoj Evropi. Susedi: Norveška na S; Švedska na Z; Rusija na I. Topografija: U primorju […]

Continue Reading

Estonija

Estonija

| May 12, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 1.421.335 Gustina naseljenosti: 30 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 71%. Etničke grupe: Estonci 61%, Rusi 30%, Ukrajinci i Belorusi 5%, Finci 1%. Glavni jezici: estonski (službeni), ruski, engleski, finski. Religija: luteranska, pravoslavna. Geografija Površina: 45.100 km2 Položaj: Na severu Evrope, južno od Finskog zaliva. Susedi: Rusija na I; Letonija (Latvija) na J; […]

Continue Reading

Danska

Danska

| May 9, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 5.333.617 Gustina naseljenosti: 124 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 85%. Etničke grupe: gotovo sve skandinavske. Glavni jezici: danski, faroski. Religija: evangelističko-luteranska 91%. Geografija Površina: 43.070 km2 Položaj: Na severu Evrope, između Sevemog i Baltičkog mora. Susedi: Nemačka na J; Norveška na SZ, Švedska na SI. Topografija: Danska se sastoji od poluostrva Jitland […]

Continue Reading

Češka Republika

Češka Republika

| May 9, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 10.286.470 Gustina naseljenosti: 130 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 75%. Etničke grupe: Česi 94%, Slovaci 3%, Poljaci 0,6%, Nemci 0,5%, Romi 0,3%, Mađari 0,2%. Glavni jezici: češki, slovački. Religija: ateisti 39,8%, rimokatolička 39,2%, protestantska 4,6%, pravoslavna 3%. Geografija Površina: 78.703 km2 Položaj: Na istoku Centralne Evrope. Susedi: Poljska na S; Nemačka na […]

Continue Reading

Bugarska

Bugarska

| May 7, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 8.769.000 Gustina naseljenosti: 74 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 67%. Etničke grupe: Bugari 85%, Turci 8%, Romi 2%. Glavni jezik: bugarski. Religija: pravoslavna 85%, islamska 13%. Geografija Površina: 110.910 km2 Položaj: U Istočnoj Evropi, u istočnom delu Balkanskog poluostrva, na Crnom moru. Susedi: Rumunija na S; Srbija i Makedonija na Z; Grčka […]

Continue Reading

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

| May 5, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 3.365.727 Gustina naseljenosti: 66 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 34%. Etničke grupe: Srbi 40%, muslimani bošnjaci 38%, Hrvati 17,3%, 4% ostali. Glavni jezici: srpski, hrvatski, bošnjački. Religija: pravoslavna, muslimanska, rimokatolička. Geografija Površina: 51.129 km2 Položaj: U J1 Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Susedi: RS na I i JI; Hrvatska na S i Z. […]

Continue Reading

« 1 2 3 4 5 »
shared on wplocker.com