Švedska

by Vladimir Ciplic

drzava svedska stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 8.900.000
Gustina naseljenosti: 19 stanovnika na km”.
Gradsko stanovništvo: 83%.
Etničke grupe: švedska 90%, finska 2%, laponska, evropski useljenici 8%.
Glavni jezik: švedski.
Religija: evangelističko-luteranska 94%, rimokatolička 1,5%, pentakostalna 1%.

Geografija

Površina: 449.964 km2
Položaj: U Evropi, na Skandinavskom poluostrvu, na obali Baltičkog mora.
Susedi: Norveška na Z; Danska na J; Finska na I.
Topografija: U baltičkom primorju i na J preovlađuje nizija, u unutrašnjosti visoravni i Skandinavske planine (najviši vrh 2135 m). Na severu preovlađuju močvare i tundre. 57% teritorije je pod šumama (uglavnom četinarskim). Švedska je bogata rekama i jezerima, brzacima i vodopadima.
Klima: Kontinentalna.

Glavni grad: Stokholm 704.000 .
Veći gradovi: Geteborg (445.000), Malme (243.000), Upsala
(181.000).

svedska glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna monarhija.
Teritorijalna podela: 24 provincije.
Vojska: 3,8% BDP . Aktivni sastav: 64.000.

Privreda

Industrija: elektrometalna, mašinogradnja, elektro-industrija, ind. telekomunikacija, mašinska, ind. precizne mehanike, naučnih i medicinskih instrumenata, automobilska, ind. lokomotiva i vagona, vojna ind., brodogradnja, pomorska plovidba, hemijska, farmaceutska, ind. papira, šećera, prehrambena, ind. mleka i ml. proizvoda, ind. kože i obuće, gume, porculana, stakla.
Glavni usevi: žitarice, krompir, šećema repa, kukuruz.
Rude i minerali: cink, gvozdena ruda, olovo, bakar, srebro, uranijum, zlato, mangan, sumporni pirit, ugalj.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, hidro-energija.
Obradiva površina: 7%.
Stočni fond: goveda 1,8 mil., svinje 2,3 mil.
UIov ribe : 334.000 mt.
Radna snaga: 4,55 mil. (3% u poljoprivredi, 21% u proizvodnji i rudarstvu, 38% u društvenim službama).
Nezaposlenost: 8%.
Izvoz: 80 mlrd. USD (mašine, motoma vozila, drvo, papimi proizvodi, hemikalije, nafta i naftni derivati, gvožđe, čelik).
Uvoz: 64,5 mlrd. USD (mašine, odeća, prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: EU, Finska, Norveška, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: švedska kruna : 1 USD = 7,23 švedske krune.
Bruto nacionalni dohodak: 184,3 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 20.800 USD.
Inflacija: 0,2% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Geteborg, Stokholm, Malme.
Drumski saobraćaj: 4 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 45 aerodroma; međ. aerodromi Geteborg, Stokholm.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,3 osobe.
Radio-aparati: 1 na 1,2 osobe.
Telefoni: 1 na 1,1 osobu.
Dnevna štampa: 533 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 76 god. muškarci, 81 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 12. Umrlih (na 1000 st.): 11.
Prirodni priraštaj: 0,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 177 osoba.
Broj lekara: 1 na 394 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 4 .

Obrazovanje

Pismenost: 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, EU, OECD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 46.
Vremenska zona: zimi +1GMT, leti +2GMT.
Međunarodni aerodromi: Geteborg, Stokholm.
Prosečna temperatura: zimi -3°C, leti +17°C (Stokholm).

Državni praznik: 6. jun.

Ambasada Švedske u Srbiji:
Beograd, Pariska 7.
Tel. 011/626-422, fax: 626-492.

Ambasada Srbije u Švedskoj:
1)Embassy of the FR of Serbia Valhallavagen 70, P O B 26209, S-11427 Stockholm
Tel. (99 468) 218 436, 218 482, 218 485, 247 746, Tx 11 836, Fax 218 495 (K) Baldersgaton 14, Tel. 212 824.
2) Consulate of the FR of Yugoslavia Stora Nygatan 60/111, S-21137 Malmo.
Tel. (99 4640) 124 201, 124 231, Tx 32 128, Fax 235 092.

Geografska karta Švedske

Zastava Švedske

zastava svedske

PREPORUČUJEMO