Slovenija

by Vladimir Ciplic

drzava slovenija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 1.971.739

Gustina naseljenosti: 97 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 50%.
Etničke grupe: Slovenci 91%, Srbi i Hrvati 6%.
Glavni jezici: slovenački (službeni), srpskohrvatski, nemački.

Religija: rimokatolička 70,8%, pravoslavna, luteranska, islamska.

Geografija

Površina: 20.256 km2

Položaj: U JI Evropi.
Susedi: Italija na Z; Austrija na S; Mađarska na SI; Hrvatska na JI.
Topografija: Pretežno brdsko-planinska zemlja. Izlazi na Jadran obalom dugom 41 km. Na SZ alpske i podalpske planine; na SI Panonsko-podunavska nizija. Najviši vrh Triglav (2863 m). Glavne reke: Drava, Mura, Dravinja, Sava, Krka, Kupa. Zemlja bogata hidro-energijom i termomineralnim izvorima lekovite vode (Bledsko, Bohinjsko i desetak Triglavskih i veštačkih jezera). Pod šumama 42% teritorije.
Klima: U višim predelima alpska i oštra planinska; u nižim subalpska i umereno-kontinentalna; na primorju sredozemna.

Glavni grad: Ljubljana 330.000 .
Veći gradovi: Maribor (104.000), Celje, Kranj, Koper, Velenje, Jesenice, Novo Mesto, Nova Gorica, Trbovlje, Murska Sobota, Ptuj, Portorož.

slovenija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 60 opština.
Vojska: 4,5% BDP . Aktivni sastav: 8.100.

Privreda

Industrija: cma i obojena metalurgija, metaloprerađivačka, cementna, građevinska, staklarska, optička, keramička, mašinogradnja, tekstilna, ind. traktora i poljoprivrednih mašina, brodogradnja, ind. vagona, automobilska, elektronska, hemijska, farmaceutska, papima, drvna, ind. kože, obuće, gume, prehrambena ind.; turizam.
Glavni usevi: hmelj, šećema repa, maslina, uljana repica, lan, krompir, kukuruz, pšenica, jabuka, kruška, grožđe.
Rude i minerali: ugalj, olovo, cink, barit, kaolin, kvarcni pesak, živa.
Ostali resursi i proizvodnja: nafta, zemni gas, šume, hidroenergija, riba.
Obradiva površina: 12%.
Stočni fond: goveda 504.000, svinje 602.000.
Radna snaga: 857.400.
Nezaposlenost: 13%.
Izvoz: 8,3 mlrd. USD (mašinska i saobraćajna vozila, oprema i delovi, industrijski i hemijski proizvodi, prehrambeni poljoprivredni i mesni proizvodi, sirovine).
Uvoz: 9,5 mlrd. USD (mašine, industrijska roba, hemijski proizvodi, sirovine, nafta i derivati).
Glavni ekonomski partneri: EU, republike bivše SFRJ, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: evro
Bruto nacionalni dohodak: 24 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 12.300 USD.
Inflacija: 8,8% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Koper.
Drumski saobraćaj: 602.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: med. aerodromi Ljubljana, Maribor.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 4,4 osobe.
Radio-aparati: 1 na3,3 osobe.
Telefoni: 1 na 3,4 osobe.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 71 god. muškarci, 79 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 9. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj: -0,08%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 167 osoba.
Broj lekara: 1 na 489 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 5 .

Obrazovanje

Pismenost: 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN i EU

Ambasada Slovenije u Srbiji:

Zmaj Jovina 33a 11000 Beograd Tel/fax 011/3284

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++38.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Ljubljana.
Prosečna temperatura: zimi -2°C, leti +25°C.

Geografska karta Slovenije

Zastava Slovenije

zastava slovenije

PREPORUČUJEMO