Solomonova Ostrva

by Vladimir Ciplic

drzava solomonova ostrvaStanovništvo

Broj stanovnika: 441.039
Gustina naseljenosti: 14 stanovnika na knrf.
Gradsko stanovništvo: 13%.
Etničke grupe: Melanežani 93%, Polinežani 4%, Mikronežani 1%, Evropljani 1%.
Glavni jezici: engleski (službeni), papuanski, melanezijski, polinezijski.
Religija: anglikanska 34%, rimokatolička 19%, baptistička 17%, ostale hrišćanske 26%.

Geografija

Površina: 28.450 km2
Položaj: Melanezijski arhipelag u Tihom okeanu.
Susedi: Papua Nova Gvineja na Z.
Topografija: Ukupno 256 ostrva, pretežno planinskog, vulkanskog i koralskog porekla (najviši vrh 2438 m, na ostrvu Gvadalkanal). Pod prašumom je 93% teritorije, a brojne kratke reke su bogate vodom.
Klima: Tropska.

Glavni grad: Honiara (na ostrvu Gvadalkanal) 36.000 .

solomonova ostrva glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentarna monarhija.
Teritorijalna podela: 7 provincija i glavni grad.

Privreda

Industrija: turizam; poljoprivreda, prehrambena, tekstilna, duvanska, ind. kože, nameštaja, stakla, azbesta.
Glavni usevi: kokosov orah, slatki krompir, banana, ananas, pirinač, manioka, kakao.
Rude i minerali: boksit, zlato, srebro, bakar, nikl, azbest, fosfati.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, riba, školjke.
Obradiva površina: 1%.
Ulov ribe: 32.000 mt.
Radna snaga: 27.000 (23% u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu, 41% u trgovini, saobraćaju i bankarstvu, 13% u građevinarstvu, rudarstvu i proizvodnji).
Izvoz: 170 mil. USD (sveža, konzervisana i smrznuta riba, školjke, drvo, kokos, palmino ulje).
Uvoz: 152 mil. USD (mašine i saobraćajna sredstva, gorivo, prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Japan, EU, Australija, Tajland, Singapur.

Finansije

Novčana jedinica: solomonski dolar: 1 USD = 1 sol. dolar
Bruto nacionalni dohodak: 1,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.000 USD.
Inflacija: 10,4% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Homana.
Civilni vazdušni saobraćaj: 8 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Honiara.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na9,2osobe.
Telefoni: 1 na46 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 68 god. muškarci, 73 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 38. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj: 3,4%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 24 .

Obrazovanje

Pismenost: 54%.

Clanstvo u medunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 677.
Vremenska zona: +11GMT.
Međunarodni aerodrom: Honiara.
Prosečna temperatura: zimi 26°C, leti 28°C.

Geografska karta Solomonovih Ostrava

Zastava Solomonovih Ostrva

zastava solomonovih ostrva

PREPORUČUJEMO