Papua Nova Gvineja

by Vladimir Ciplic

drzava Papua Nova Gvineja stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 4.599.785

Gustina naseljenosti: 10 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 15%.
Etničke grupe: Papuanci, Melanežani, Negrito, Mikronežani, Polinežani.
Glavni jezici: engleski (službeni), etnički jezici.
Religija: protestantska 44%, rimokatolička 20%, urođenička verovanja 34%.

Geografija

Površina: 461.690 km2
Položaj: Država zauzima istočnu polovinu ostrva Nova Gvineja, u zapadnom delu Tihog okeana.
Susedi: Najbliža Indonezija na Z; Australija na J.
Topografija: U JZ delu pretežno močvama nizija, u središnjem delu planinski venci (najviši vrh 4508 m). Reke su bogate hidro-energijom, a 75% teritorije je pod prašumom.
Klima: Vlažna ekvatorijalna.

Glavni grad: Port Morzbi 250.000.
Veći grad: Lae (80.000).

Papua Nova Gvineja glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija.
Teritorijalna podela: 20 provincija.
Vojska: 1,8% BDP. Aktivni sastav: 3.800.

Privreda

Industrija u razvoju: drvna, prehrambena, tekstilna, duvanska, metalna, elektromašinska, hemijska, papima.
Glavni usevi: kokosov orah, kafa, kakao, čaj, kaučuk, banane, šećema trska, uljevita palma, pirinač.
Rude i minerali: bakar, zlato, srebro, mangan, nikl, gvožđe, kalaj, boksit.
Ostali resursi i proizvodnja: drvo, riba, hidro-energija.
Obradiva Površina: 0,8%.
Stočni fond: svinje 1 mil.
Radna snaga: 1,9 mil. (64% u poljoprivredi).
Izvoz: 2,7 mlrd. USD (zlato, bakar, kafa, palmino ulje, kopra, drvo, jastozi).
Uvoz: 1,3 mlrd. USD (mašinska i transportna oprema, gorivo, hemijski proizvodi, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Australija, V. Britanija, Japan, Singapur, Novi Zeland, SAD, Južna Koreja, Nemačka.

Finansije

Novčana jedinica: kina : 1 USD = 1 kina)
Bruto nacionalni dohodak: 10,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.400 USD.
Inflacija: 6%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Port Morzbi, Lae; 50 lokalnih i 11 prekomorskih luka.
Drumski saobraćaj 37.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj 25 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Port Morzbi.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 415 osoba.
Radio-aparati: 1 na 18 osoba.
Telefoni: 1 na 59 osoba.
Dnevna štampa: 13 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 56 godr muškarci, 58 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 33. Umrlih (na 1000 st.): 10.
Prirodni priraštaj:: 2,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 234 osobe.
Broj lekara: 1 na 12.874 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 57.

Obrazovanje

Pismenost: 52%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama: UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++675.
Vremenska zona: +10GMT.
Međunarodni aerodrom: Port Morzbi.
Prosečna temperatura: zimi 22°C, leti 30°C.

Geografska karta Papua Nove Gvineje

Zastava Papua Nove Gvineje

zastava Papua Nove Gvineje

PREPORUČUJEMO