Peru

by Vladimir Ciplic

drzava peru stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 26.111.110

Gustina naseljenosti: 20 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 70%.
Etničke grupe: indijanska 45%, mestizo (mešanci Indijanaca i Evropljana) 37%, belci 15%, cmci i dr. 3%.
Glavni jezici: španski, kečua (oba službena).
Religija: rimokatolička 90%.

Geografija

Površina: 1.285.220 km2
Položaj: U Južnoj Americi, na obali Tihog okeana.
Susedi: Ekvador i Kolumbija na S; Brazil i Bolivija na I; Čile na J.
Topografija: Uzana pustinjska ravnica, duž primorja, a u podnožju planinskih venaca Anda (najviši vrh Uaskaran 6768 m), koji zahvataju najveći deo zemlje, prelaze na jugu u prostranu visoravan Punu, a na istoku u niziju sliva Amazona i njegovih pritoka. Hidro-energijom bogata zemlja (reke Amazon, Ualjaga, Ukajali, Pastas, Tigre, Napo; jezero Titikaka). Pod tropskom šumom je 55% teritorije.
Klima: Ekvatorijalna u slivu Amazona, umerena na planinama, pustinjska na primorju.

Glavni grad: Lima 7,5 mil..
Veći gradovi: Arekipa (940.000), Kaljao (648.000), Truhiljo (1,3 mil.), Čiklajo (960.000).

peru glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 24 departmana, 1 ustavna provincija.

Vojska: 2% BDP. Aktivni sastav: 115.000.

Privreda

Industrija: cma i obojena metalurgija, mašinogradnja, brodogradnja, ind. motomih vozila, elektroindustrija, hemijska, farmaceutska, naftno-prerađivačka, cementna, papima, gumna, tekstilna, ind. kože i obuće, prehrambena, duvanska.
Glavni usevi: šećema trska, pirinač, kukumz, pšenica, ječam, manioka, pamuk, kafa, krompir, kakao, duvan, agrumi, ananas, banane, vinova loza.
Rude i minerali: nafta, prirodni gas, bakar, olovo (peto mesto u svetu), cink (treće mesto u svetu), srebro (treće mesto u svetu), zlato, gvozdena ruda, molibden (peto mesto), antimon, volfram, vanadijum, živa, kalaj, kadmijum, mangan, bizmut, uranova ruda.
Ostali resursi i proizvodnja: kameni ugalj, fosfati, so, hidroenergija.
Obradiva površina: 3%.

Izvoz: 25,8 mlrd. USD (pamuk, tekstil, vino, pluta, drvna masa, mašine, sardine, grožđe, volfram, guma, maslinovo ulje, terpentin).
Uvoz: 34,2 mlrd. USD (mašinska i transportna oprema, poljoprivredni i hemijski proizvodi, gorivo, tekstil).
Glavni ekonomski partneri: EU, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: eskudo (1995: 1 USD = 146 eskuda)
Bruto nacionalni dohodak: 122,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 12.400 USD.
Inflacija: 3,4% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Lisabon, Setubal, Porto, Leiksos.
Drumski saobraćaj: 2,7 mil. putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 14 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Lisabon.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5,6 osoba.
Radio-aparati: 1 na4osobe.
Telefoni: 1 na 2,9 osoba.
Dnevna štampa: 38 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 72 god. muškarci, 79 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 12. Umrlih (na 1000 st.): 10.
Prirodni priraštaj: 0,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 235 osoba.
Broj lekara: 1 na 344 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 7 .

Obrazovanje

Pismenost: 87%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, EU, OECD, NATO.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 351.
343
Vremenska zona: zimi +1GMT, leti +2GMT.
Međunarodni aerodromi: Lisabon i Porto.
Prosečna temperatura: zimi 11°C, leti 24°C (Lisabon).
Državni praznik: 10. jun.

Ambasada Portugalije u Srbiji:
Beograd, Koste Glavinića 23a.
Tel. 011/647-050, fax: 652-605.

Ambasada Srbije u Portugaliji:
Embaixada da RF da Jugoslavia
Av. Das Descobertas 12 Restelo, P-1400 Lisboa
Tel. (99 3511) 301 5311-2, 301 7972, Tx 12 103, Fax 301
5313.

Geografska karta Perua

Zastava Perua

zastava perua

PREPORUČUJEMO