Salvador

by Vladimir Ciplic

drzava salvador stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 5.752.067

Gustina naseljenosti: 269 stanovnika na km2.

Gradsko stanovništvo: 46%.
Etničke grupe: melezi 94%, Indijanci 5%. Glavni jezik: španski (službeni).
352
Religija: rimokatolička.

Geografija

Površina: 21.040 km2
Položaj: U Centralnoj Americi, na obali Tihog okeana.
Susedi: Gvatemala na Z; Honduras na S.
Topografija: Pretežno planinsko zemljište sa aktivnim i ugašenim vulkanima (najviši vrh Santa Ana 2381 m). Na jugu primorska ravnica.

Glavna reka: Lempa. Pod šumama 6,5% teritorije, uglavnom na planinama. Veći deo plodne zemlje se koristi za gajenje kafe.
Klima: Tropska, vlažna i topla.

Glavni grad: San Salvador 1,4 mil. .
Veći gradovi: Santa Ana (208.000), San Miguel (161.000).

salvadora glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 14 oblasti.
Vojska: 1,1% BDP . Aktivni sastav: 30.070.

Privreda

Industrija: kafe, tekstilna, ind. šećera, prehrambena, kožna, duvanska, drvna, papirna, ind. obuće, metalurgija, hemijska, naftno-prerađivačka, cementna.
Glavni usevi: kafa (glavni izvozni artikal), pamuk, šećema trska, žitarice, agrumi, banane, ananas, susam, duvan, konoplja.

Rude i minerali: zlato, srebro, bakar, olovo, cink, gvožđe, titan, živa, sumpor.
Ostali resursi i proizvodnja: ugalj, hidro-energija, kedar, mahagoni, ružino drvo, balsamovina.
Obradiva površina: 27%.
Stočni fond: goveda 1,3 mil., svinje 325.000.
Radna snaga: 2,2 mil. (40% u poljoprivredi, 16% u trgovini, 15% u proizvodnji).
Nezaposlenost: 7,6%.
Izvoz: 1,8 mlrd. USD (kafa, pamuk, šećer, račići).
Uvoz: 3,2 mlrd. USD (sirovine, sredstva za proizvodnju, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Gvatemala, Nemačka, Meksiko, Venecuela, Kostarika.

Finansije

Novčana jedinica: kolon (1995: 1 USD = 8,75 kolona)
Bruto nacionalni dohodak: 12,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.080 USD.
Inflacija: 7,4% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: La Union, La Libertas (luka glavnog grada), Akahutla.
Drumski saobraćaj: 260.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom San Salvador.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 11 osoba.
Radio-aparati: 1 na 2,9 osoba.
Telefoni: 1 na 18 osoba.
Dnevna štampa: 48 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 65 god. muškarci, 70 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 32. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 2,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 922 osobe.
Broj lekara: 1 na 2.126 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 29 .

Obrazovanje

Pismenost: 75%.

Clanstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 503.
Vremenska zona: -8GMT.
Međunarodni aerodrom: San Salvador.
354
Prosečna temperatura: zimi 18°C, leti 29°C.

Geografska karta Salvadora

Zastava Salvadora

zastava salvadora

PREPORUČUJEMO