Surinam

by Vladimir Ciplic

drzava surinam stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 427.980

Gustina naseljenosti: 3 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 49%.
Etničke grupe: hindustanska (Istočni Indijci) 37%, kreolska (evro-afrički melezi) 31%, došljaci sa Jave 15%.
Glavni jezici: holandski (službeni), surinamski (iskvareni francuski), engleski.
Religija: protestantska 25%, rimokatolička 22%, hinduistička 27%, islamska 19%.

Geografija

Površina: 163.270 km2
Položaj: U Južnoj Americi, na obali Atlantskog okeana.
Susedi: Gvajana na Z; Brazil na J; Francuska Gvajana na I. Topograflja: Pored Atlantika primorska ravnica, u kojoj živi 80% populacije. Na J visoravan, a u unutrašnjosti Gvajanske planine (1280 m). Pod prašumom 95% teritorije.
Klima: Vlažna tropska.

Glavni grad: Paramaribo 201.000.

surinam glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 10 okruga.
Vojska: aktivni sastav: 1.800.

Privreda

Industrija: rudarstvo, poljoprivreda, ind. aluminijuma, brodogradnja, prehrambena, tekstilna, duvanska, drvna, ind. obuće, nameštaja, cementna.
Glavni usevi: pirinač, šećema, trska, banane, agrumi, kakao, kokos, kukuruz, uljevita palma, kikiriki.
Rude i minerali: boksit (velike zalihe), gvozdena ruda, mangan, nikl, zlato, nafta, gas, fosfati.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija, skupoceno tropsko drveće, riba, morski račići.
Obradiva površina: 0,5%.
Radna snaga: 17% u poljoprivredi.
Izvoz: 432 mil. USD (boksit 80% izvoza; aluminijum, gvozdena ruda, tropsko drvo, riba, račići).
Uvoz: 418 mil. USD (sredstva za proizvodnju, naftni derivati, pamuk, prehrambeni proizvodi, roba široke potrošnje).

Glavni ekonomski partneri: SAD, Trinidad, Holandija, Norveška, Nemačka, Brazil, V. Britanija, Japan, Holandski Antili.

Finansije

Novčana jedinica: surinamski gulden (1995: 1 USD = 492 sur. guldena)
Bruto nacionalni dohodak: 1,4 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.150 USD.
Inflacija: 0% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Paramaribo.
Drumski saobraćaj: 58.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Zandarej.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 9,7 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,7 osoba.
Telefoni: 1 na 6,5 osoba.
Dnevna štampa: 95 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 67 god. muškarci, 72 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 25. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 28 .

Obrazovanje

Pismenost: 95%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 597.
Vremenska zona: -5.30 GMT.
Medunarodni aerodrom: Zandarej.
Prosečna temperatura: zimi 26°C, leti 28°C.

Geografska karta Surinama

Zastava Surinama

zastava surinama

PREPORUČUJEMO