Paragvaj

by Vladimir Ciplic

drzava paragvaj stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 5.291.020

Gustina naseljenosti: 13 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 51%.
Etničke grupe: melezi 95% (Španci i Indijanci), cmačka manjina.
Glavni jezici: španski (službeni), gvarani.
Religija: rimokatolička 90%.

Geografija

Površina: 406.750 km2

Položaj: U Južnoj Americi.
Susedi: Bolivija na S; Argentina na J; Brazil na I.
Topografija: Uz Boliviju, jedina južnoamerička zemlja koja ne izlazi na more. Pretežno travnata nizija, na istoku visoravni. Glavne reke Parana i Paragvaj. Pod šumama 50% teritorije, ostalo pampasi.
Klima: Tropsko-suptropska.

Glavni grad: Asunsion 503.000.
Veći gradovi: Sijudad del Este (134.000), San Lorenco
(134.000).

paragvaj glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 19 departmana.
Vojska: 1,1% BDP. Aktivni sastav: 16.500.

Privreda

Industrija: prehrambena, tekstilna, kožna, duvanska, drvna, cementna, hemijska, naftno-prerađivačka, čelična.
Glavni usevi: manioka, šećema trska, soja, kukumz, pšenica, pirinač, krompir, pamuk, duvan, kikiriki, kafa, agrami, banane, grožđe.
Rude i minerali: gvožđe, mangan, bakar, uranijum, nafta.
Ostali resursi i proizvodnja: drvo (kedar, mahagoni), hidroenergija, tanin (iz kedrovine), ulje od tunge i palme, paragvajski čaj (ilex paraguayensis).
Obradiva površina: 6%.
Stočni fond: goveda 7,8 mil., svinje 2,6 mil.
Radna snaga: 1,8 mil. (45% u poljoprivredi, 34% u industriji i trgovini).
Nezaposlenost: 5,3%.
Izvoz: 819,5 mil. USD (pamuk, soja, proizvodi od mesa, drvo, kafa, ulje tunge, biljna ulja).
Uvoz: 2,8 mlrd. USD (gorivo, petrohemijski proizvodi, piće, hrana, tehnička
oprema, sredstva za proizvodnju, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: Argentina, Brazil, SAD, EU, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: gvarani : 1 USD = 1.975 gvaranija)

Bruto nacionalni dohodak: 17,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.200USD.
Inflacija: 8,2%.

Turizam

Saobraćaj

Glavna rečna luka: Asunsion.
Drumski saobraćaj 120.000
putničkih i privrednihnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Asunsion.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 13 osoba.
Radio-aparati: 1 na 6 osoba.
Telefoni: 1 na 30 osoba.
Dnevna štampa: 39 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 72 god. muškarci, 75 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 32. Umrlih (na 1000 st.): 4.
Prirodni priraštaj:: 2,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 835 osoba.
Broj lekara: 1 na 1.423 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 37.

Obrazovanje

Pismenost: 90%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 595.
Vremenska zona: -6GMT.
Međunarodni aerodrom: Asunsion.
Prosečna temperatura: zimi 29°C, leti 19°C.

Geografska karta Paragvaja

Zastava Paragvaja

zastava paragvaja

PREPORUČUJEMO