Tajvan

by Vladimir Ciplic

drzava tajvan stanovnistvoStatus: Integralni deo NR Kine, sa još uvek nerešenim statusom.

Stanovništvo

Broj stanovnika:: 21.908.135
Gustina naseljenosti: 1.577 stanovnika na kvadratnu milju.

Površina: 35.980 km2 (Tajvan je ostrvo udaljeno 161 km od kineske obale i u svom sastavu ima dva mala ostrva Kinmen i Matsu. Kroz sredinu ostrva prolazi planinski lanac; istočna strana Tajvana je strma i puna litica, zapadna je ravna, plodna i obradiva.)
Položaj: Ostrvo blizu jugoistočne obale Kine.
Etničke grupe: Tajvanci 84%, Kinezi 14%, Aboridžani 2%.

Glavni jezici: kineski (mandarinski), engleski.
Religija: pretežno budistička i taoistička, oko 1 mil. hrišćana.

Pismenost: 92%.

Glavni grad: Tajpeh (2,7 mil.).

Ostali gradovi: Kaohsijung (1,5 mil.), Tajčung (900.000), Tajnan (706.000), Kilung (368.000).

Tajvan glavni grad

Klima: Suptropska, monsunska.
Prosečna temperatura: zimi 15°G, leti 28°C.
Vremenska zona: +8GMT.
Međunarodni pozivni broj: ++ 886.
Međunarodni aerodrom: Tajpeh i Kaohsijung.

Privreda

Dominiraju: cma i obojena metalurgija, mašinska, automobilska, elektronska, elektrotehnička, ind. brodogradnje, hemijska, naftna, drvna, prehrambena; turizam.
Rude i minerali: kameni ugalj, nafta, zemni gas, bakar, zlato, srebro, so, sumpor, azbest, pirit.
Glavni usevi: pirinač, šećema trska, krompir, agmmi, banane, ananas, duvan, pamuk, čaj.
Obradiva površina: 24%.
Stočni fond: svinje 9,8 mil.
Ulov ribe: 1,2 mil. mt.
Glavni ekonomski partneri: SAD, Hongkong (Kina), Japan, Nemačka.
Novčana jedinica: tajvanski dolar.
Izvoz: 116 mlrd. USD (odeća, obuća, elektronski proizvodi,

Uvoz: 102 mlrd. USD (mašine, sirovine metali, gorivo, hemikalije).
BND: 315 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 14.700 USD.
Inflacija: 3%.
Nezaposlenost: 2,6%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj 4,5 mil. putničkih i privrednih vozila. Glavne luke: Gaohsijung, Kilung.

Sredstva komunikacije

Broj TV prijemnika: 1 na 3 osobe.
Broj radio-aparata: 1 na 1,5 osoba.
Telefoni: 1 na 2 osobe.
Štampa: 202 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 72 god. muškarci; 79 god. žene. Rođenih (na 1000 stanovnika): 15. Umrlih (na 1000 st.): 6.

Prirodni priraštaj:: 1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 215 osoba.
Broj lekara: 1 na 829 osoba.
Smrtnost odojčadi (na 1000 živorođenih): 6.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
Tajvan nije međunarodno priznata država (“diplomatske” odnose ima samo sa Vatikanom i Makedonijom).

Geografska karta Tajvana

Zastava Tajvana

zastava tajvana

PREPORUČUJEMO