Ujedinjeni Arapski Emirati

by Vladimir Ciplic

drzava Ujedinjeni Arapski Emirati stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 2.303.088

Gustina naseljenosti: 28 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 82%.
Etničke grupe: Emiri 19%, Arapi i Iranci 23%, Pakistanci, Indijci.
Glavni jezici: arapski (službeni), engleski.
Religija: islamska (suniti 80%, šiiti 16%).

Geografija

Površina: 83.600 km2
Položaj: U JZ Aziji, na istoku Arabijskog poluostrva, na južnoj obali Persijskog mora i zapadnoj obali Omanskog zaliva.

Susedi: Katar na S; Saudijska Arabija na Z i J; Oman na I. Topograflja: Preovlađuje pustinjska i polupustinjska nizija, sa malobrojnim plodnim oazama u primorju. Na granici prema Omanu planine Džebel Ahdara (1127 m). Preko 97% površine je pustinja, bez vodenih tokova.
Klima: Topla i suva, suptropska.

Glavni grad: Abu Dabi 722.000 .
Veći grad: Dubai (266.000).

Ujedinjeni Arapski Emirati glavni grad

Državno uređenje

Tip: federacija emirata.

Teritorijalna podela: 7 autonomnih emirata.
Vojska: 6% BDP . Aktivni sastav: 61.500.

Privreda

Industrija: nafite i gasa, čelična, aluminijumska, brodogradnja, metalna, naftno-prerađivačka, cementna, ind. gume, drvna, papima, tekstilna, kožna, prehrambena, duvanska, ind. nameštaja, prerada morske vode, zanatstvo.
Glavni usevi: urme, pšenica, proso, žitarice, paradajz, banane, pamuk, duvan.
Rude i minerali: nafta, prirodni gas, tečni gas.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, školjke, biseri, koža.
Obradiva površina: 0,5%.
Radna snaga: 800.000 (56% u u industriji i trgovini, 38% u uslužnim delatnostima, 6% u poljoprivredi).
Izvoz: 31,3 mlrd. USD (nafta, gas, sušena riba, urme). Uvoz: 22,3 mlrd. USD (hrana, mašine, saobraćajna sredstva, hemijska i industrijska roba, stoka).
Glavni ekonomski partneri: Japan, EU, SAD, Singapur, Južna Koreja, Indija, Iran, Kina, Tajvan.

Finansije

Novčana jedinica: dirham : 1 USD = 3,5 dirhama
Bruto nacionalni dohodak: 72,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 23.800 USD.
Inflacija: 5,2% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Dubai, Abu Dabi.
Drumski saobraćaj: 530.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 4 lokalna aerodroma; međ. aerodrom Abu Dabi, Dubai.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 12 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5 osoba.
Telefoni: 1 na 1,9 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 70 god. muškarci, 75 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 27. Umrlih (na 1000 st.): 3.
Prirodni priraštaj: 2,4%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 292 osobe.
Broj lekara: 1 na 618 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 15 .

Obrazovanje

Pismenost: 73%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OPEK, Arapska liga.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 971.
Vremenska zona: +4GMT.
Međunarodni aerodrom: Abu Dabi, Dubai (važan trgovački centar Bliskog istoka za zlato, drago kamenje, svilu, dok je Abu Dabi finansijsko-bankarski centar).
Prosečna temperatura: zimi 13°C, leti 38°C (Abu Dabi).

Geografska karta Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zastava Ujedinjenih Arapskih Emirata

zastava Ujedinjenih Arapskih Emirata

PREPORUČUJEMO