Singapur

by Vladimir Ciplic

drzava singapur stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 3.490.356
Gustina naseljenosti: 5.462 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 100%.
Etničke grupe: kineska 77%, malajska 15%, indijska 6%, Evropljani 2%.
Glavni jezici: kineski, malajski, tamilski, engleski (svi službeni).
Religija: budistička 29%, hrišćanska 19%, islamska 16%, taoistička 13%.

Geografija

Površina: 618 km2 (sa ostrvima 632,6 km2)
Položaj: Ostrvo u JI Aziji, pored Malajskog poluostrva.
Susedi: Najbliži Malezija na S; Indonezija na J.
Topografija: Pretežno šumovito, brdovito, močvamo ostrvo.

Klima: Ekvatorijalna.

Glavni grad: Singapur 2,8 mil.

singapur glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Vojska: 6% BDP . Aktivni sastav: 54.000.

Privreda

Industrija: naftno-prerađivačka, elektrotehnička, elektronska, brodogradnja, ind. mašina, motornih vozila, naučnih i medicinskih instrumenata, optička, hemijska, farmaceutska, tekstilna, prehrambena, drvna, prerada kaučuka, cementna, duvanska ind., bankarstvo; turizam.
Glavni usevi: kaučuk, kokos, šećerna trska, duvan, banane, ananas, agrumi, ukrasno cveće.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, kaučuk.
Obradiva površina: 2-4%.
Ulov ribe: 9.000 mt.
Radna snaga: 1,8 mil. (25% u proizvodnji, 22% u trgovini, 33% u bankarstvu i poslovnim delatnostima).
Nezaposlenost: 2,7%.
Izvoz: 144,8 mlrd. USD (naftni derivati, kaučuk, elektronski, električni i mašinski proizvodi, oprema i vozila, kompjuteri).
Uvoz: 151,1 mlrd. USD (avioni, nafta, hemijski i prehrambeni proizvodi, sirovine).
Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, Hongkong (Kina), Japan, Malezija.

Finansije

Novčana jedinica: singapurski dolar: 1 USD = 1,4 sin. dolara)
Bruto nacionalni dohodak: 72,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 21.200 USD.
Inflacija: 1,3% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Singapur.
Drumski saobraćaj: 460.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodromi Singapur, Čangi (jedni od najprometnijih aerodroma u Aziji).

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 4,4 osobe.
Radio-aparati: 1 na 3 osobe.
Telefoni: 1 na 2,5 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 73 god. muškarci, 79 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 16. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj: 1,1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 295 osoba.
Broj lekara: 1 na 725 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 4 .

Obrazovanje

Pismenost: 94%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, ASEAN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 65.
Vremenska zona: +7/+8GMT.
Međunarodni aerodromi: Singapur, Čangi.
Prosečna temperatura: zimi 23°C, leti 25°C.

Geografska karta Singapura

Zastava Singapura

zastava singapura

PREPORUČUJEMO