Turkmenistan

by Vladimir Ciplic

drzava turkmenistan stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 4.297.629

Gustina naseljenosti: 9 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 45%.
Etničke grupe: turkmenska 73%, uzbečka 9%, ruska 7%.
Glavni jezici: turkmenski, ruski, uzbečki.
Religija: islamska 87%, pravoslavna 10%.

Geografija

Površina: 488.100 km2
Položaj: U Aziji, JI od Kaspijskog jezera.
Susedi: Uzbekistan i Kazahstan na S; Avganistan i Iran na J.

Topografija: 80% je pod peščanom pustinjom Karakum. Na J planine Kopetdag (2942), Badhiz i Karabil. Vodene tokove čine reke Amudarja, u slivu Aralskog jezera, Atrek kao pritoka Kaspijskog jezera i stepsko-pustinjske reke Murgab i Tedžen, koje navodnjavaju plodne oaze. Pored Kaspijskog i Aralskog, na S je i Sarikamiško jezero (u depresiji -24 m).
Klima: Suva kontinentalna, stepska i pustinjska.

Glavni grad: Ašhabad 518.000 .
Veći gradovi: Čardžou (167.000), Tashuz (117.000).

turkmenistan glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 5 oblasti.

Privreda

Industrija: poijoprivreda, rudarstvo, naftna, petrohemijska, mašinska, tekstilna, prehrambena, ind. kože i obuće, staklarska, cementna.
Glavni usevi: pamuk, pšenica, urme, smokve, agrumi, grožđe, masline, susam, mak, povrće.
Rude i minerali: nafta, zemni gas, ugalj, so, sumpor, magnezijum, ozokerit.
Ostali resursi: rezerve sirove nafte : 740 mil. barela.

Obradiva površina: 3%.
Stočni fond: ovce i koze 5,6 mil.
Radna snaga: 1,7 mil. (43% u poljoprivredi i šumarstvu, 20% u industriji i građevinarstvu).
Izvoz: 1,8 mlrd. USD (nafta, prirodni gas, pamuk, vuna, svila, ćilimi, hemijski proizvodi).
Uvoz: 1,3 mlrd. USD (mašinska oprema i delovi, plastični materijali, žitarice, prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: zemlje ZND, Rusija, zemlje Istočne Evrope, Turska, Argentina.

Finansije

Novčana jedinica: manat: 1 USD= lOmanata
Bruto nacionalni dohodak: 11,8 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.840 USD.
Inflacija: 600% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Krasnovođsk.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Ašhabad.

Sredstva komunikacije

Telefoni: 1 na 14 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 62 god. muškarci, 69 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 27. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 1,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 92 osobe.
Broj lekara: 1 na412 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 73 .

Obrazovanje

Pismenost: 98%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, ZND.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 7.
Vremenska zona: +4GMT.
Međunarodni aerodrom: Ašhabad.
Prosečna temperatura: zimi 8°C, leti 28°C.

Geografska karta Turkmenistana

Zastava  Turkmenistana

zastava turkmenistana

PREPORUČUJEMO