Vijetnam

by Vladimir Ciplic

drzava vijetnam stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 76.236.259

Gustina naseljenosti: 231 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 21%.
Etničke grupe: Vijetnamci 85-90%, Kinezi 3%, Muong, Tajlanđani, Meo, Kmeri, Man, Čam.
Glavni jezici: vijetnamski (službeni), francuski, engleski, kmerski, kineski.
Religija: uglavnom budistička i taoistička; rimokatolička, islamska.

Geografija

Površina: 329.560 km2
Položaj: Na istočnoj obali Indokineskog poluostrva, u JI Aziji.

Susedi: Kina na S; Laos i Kambodža na Z.
Topografija: Vijetnam je dug i uzan, sa obalom od oko 2.250 km. 24% zemlje je obradivo, uključujući gusto naseljenu dolinu Crvene reke na S; uske obalne ravnice u središtu i široka, močvama, delta reke Mekong na jugu. Ostatak su poluaridne visije i gole planine, sa tropskim šumama.
Klima: Topla i vlažna tropsko-monsunska, koja na severu prelazi u suptropsku, a na planinama umerena.

Glavni grad: Hanoj 2.961.000
Veći gradovi: Ho Ši Min (Sajgon) 4 mil., Haifong (456.000), Danang (370.000), Na Trang (214.000).

vijetnam glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 50 provincija i 3 opštine.
Vojska: 11% BDP . Aktivni sastav: 572.000.

Privreda

Industrija: prehrambeno-prerađivačka, tekstilna, ind. cementa, veštačkog đubriva, stakla i gume.
Glavni usevi: pirinač, kaučuk, voće, povrće, soja, kafa, čaj, banane.
Rude i minerali: fosfati, ugalj, mangan, boksit, hrom, nafta.

Ostali resursi i proizvodnja: šume; rezerve sirove nafte: 500 mil. barela.
Obradiva površina: 24%.
Stočni fond: goveda 3,3 mil., svinje 14,9 mil.
Ulov ribe: 1,1 mt.
Radna snaga: 32,7 mil. (65% u poljoprivredi, 35% u industriji i uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost: 25%.
Izvoz: 7,1 mlrd. USD (poljoprivredni proizvodi, plodovi mora, mineralne sirovine, kafa, pirinač).
Uvoz: 11,1 mlrd. USD (petrolej, čelik, oprema za železnicu, hemikalije, lekovi, sirovi pamuk, đubrivo, žitarice).

Glavni ekonomski partneri: Singaput, Japan, Hongkong, Tajland, Nemačka, Indonezija, Južna Koreja, Tajvan.

Finansije

Novčana jedinica: dong (1994: 1 USD = 11.053 donga)
Bruto nacionalni dohodak: 108,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.470 USD.
Inflacija: 4,5% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Ho Ši Min, Hajfong, Da Nang.
Civilni vazdušni saobraćaj: 12 aeredroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 28 osoba.
Radio-aparati: 1 na 8,8 osoba.
Telefoni: 1 na 563 osobe.
Dnevna štampa: 9 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 65 god. muškarci, 68 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 22. Umrlih (na 1000 st.): 8.
Prirodni priraštaj: 1,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 329 osoba.
Broj lekara: 1 na 2.617 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 36 .

Obrazovanje

Pismenost: 94%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 84.
Vremenska zona: +7GMT.
Međunarodni aerodrom: Hanoj, Ho Ši Min.
Prosečna temperatura: zimi I9°C, leti 33°C.

Ambasada Srbije u Vijetnamu:
Ambassade de la RF de Serbia 47 Tran Phu Street, P O B 29, Hanoi Tel. (99 8442) 52 343, Fax 56 173.

Geografska karta Vijetnama

Zastava Vijetnama

zastava vijetnama

PREPORUČUJEMO