Venecuela

by Vladimir Ciplic

drzava venecuela stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 22.803.409

Gustina naseljenosti: 25 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 84%.
Etničke grupe: melezi 67%, belci (Španci, Portugalci, Italijani) 21%, cmci 10%, Indijanci 2%.
Glavni jezik: španski (službeni).
Religija: rimokatolička 96%.

Geografija

Površina: 912.050 km2
Položaj: Na karipskoj obali Južne Amerike.
Susedi: Kolumbija na Z; Brazil na J; Gvajana na I.
Topografija: Ravnice na obali i u delti Orinoka, uokvirene su planinama Andi i brdima. Velike ravnice ljanosi prostiru se između reke Orinoko i planina. Najviši planinski vrh u Andima je Piko Bolivar (5007 m). Zemlja bogata vodom, rekama, jezerima. Vodopad Anhez (979 m) najviši u svetu. Reka Orinoko natapa 80% površine zemlje.
Klima: Tropska, na planinama umerena.

Glavni grad: Karakas 2.784.042 .
Veći gradovi: Marakaibo (1,2 mil.), Valencija (955.000), Barkisimeto (724.000).

venecuela glavni grad

Državno uređenje

Tip: federalna republika.
Teritorijalna podela: 21 federalna država, 1 teritorija, 1 okrug, 1 depadans.
Vojska: 4% BDP . Aktivni sastav: 79.000.

Privreda

Industrija: Čelična, naftna, petrohemijska, tekstilna, metalska, saobraćajna.
Glavni usevi: kafa, pirinač, kukuruz, šećema trska, kakao, banane, pamuk, duvan.
Rude i minerali: nafta, gas, gvozdena ruda, zlato.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte 63 mlrd. barela .
Obradiva površina: 4%.
Stočni fond: goveda 14,1 mil.
Ulov ribe: 353.000 mt.
Radna snaga: 8,8 mil. (64% u uslužnim delatnostima, 23% u industriji, 17% u poljoprivredi).
Nezaposlenost: 13%.
Izvozi: (kafa, kakao, šećer).
Uvoz: 10,2 mlrd. USD (mašine, ind. oprema, hemijski, prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: SAD, Japan, Nemačka, Italija, Holandija.

Finansije

Novčana jedinica: bolivar: 1 USD= 170bolivara
Bruto nacionalni dohodak: 197 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 9.000 USD.
Inflacija: 103% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Marakaibo, La Gijaira, Puerto Kabelo.
Drumski saobraćaj: 2 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 25 aerodroma sa redovnim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5,5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 2,5 osoba.
Telefoni: 1 na9,4osobe.
Dnevna štampa: 142 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 70 god. muškarci, 76 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 23. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj: 1,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 382 osobe.
Broj lekara: 1 na 576 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 27 .

Obrazovanje

Pismenost: 92%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD, OPEK.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++58.
Vremenska zona: -4GMT.
Međunarodni aerodrom: Karakas.
Prosečna temperatura: zimi 18°C, leti 20°C.

Ambasada Srbije u Venecueli:
Embajada de la RF de Serbia
4a Avenida de Campo Alegre 13, A P 68011, Altamira, Caracas 1060,
Tel. (99 582) 266 1014, 266 7995, Tx 25 488, Fax 266 9957.

Geografska karta Venecuele

Zastava Venecuele

zastava venecuele

PREPORUČUJEMO