Trinidan i Tobago

by Vladimir Ciplic

drzava trinidad i tobago stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 1.116.595

Gustina naseljenosti: 217 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 65%.
Etničke grupe: crnci 43%, Istočni Indijci 40%, melezi 14%.

Glavni jezici: engleski (službeni), hindu, francuski, španski.

Religija: rimokatolička 32%, hinduistička 25%, anglikanska 15%, ostala hrišćanska 14%, islamska 6%.

Geografija

Površina: 5.130 km2
Položaj: Na jugu Malih Antila, pored istočne obale Venecuele, u Južnoj Americi.
Susedi: Najbliža Venecuela na JZ.
Topografija: Dva ostrva Trinidad i Tobago su pretežno brežuljkasto-nizijska, sa manjim planinskim vencima Kordiljera (940 m). 45% površine ostrva je pod prašumom, ostalo je savana i stepa. Reke su kratke, najvažnija Arima na Trinidadu. Na prostranim plažama i u šumama nalazi se jedinstveni svetski ptičji rezervat.

Klima: Vlažna tropska, okeanska.

Glavni grad: Port of Spein (na Trinidadu) 300.000 .

Trinidan i Tobago glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija.
Teritorijalna podela: 8 okruga, 3 opštine.
Vojska: 0,6% BDP . Aktivni sastav: 2.600.

Privreda

Industrija: naftno-prerađivačka, rudarstvo, ind. veštačkih đubriva, plastičnih masa, farmaceutska, hemijska, čelična, aluminijumska, automobilska, elektro-industrija, cementna, ind. keramike, stakla, drveta, tekstilna, prehrambena, duvanska, ind. obuće; turizam.
Glavni usevi: šećerna trska, kokos, kakao, kafa, agrumi.
Rude i minerali: nafta (80% iz mora), prirodni gas, asfalt (najveće svetsko nalazište asfaltno jezero Pič), gvozdena ruda.

Ostali resursi i proizvodnja: egzotično i skupoceno drvo, šuma, riba; rezerve sirove nafte : 466 mil. barela.
Obradiva površina: 15%.
Radna snaga: 404.000 (62% u uslužnim delatnostima, 14% u rudarstvu i proizvodnji, 11% u poljoprivredi, 13% u građevinarstvu i javnim službama).
Nezaposlenost: 16%.
Izvoz: 2,3 mlrd. USD (reeksport nafte i naftnih derivata 90% izvoza, čelični proizvodi, đubrivo, šećer, kakao, kafa, Iimunovo voće, rum).
Uvoz: 1,8 mlrd. USD (sirovine, sredstva za proizvodnju, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: SAD, karipske zemlje, susedne zemlje Latinske Amerike, EU, Kanada.

Finansije

Novčana jedinica: trinidadski dolar: 1 USD = 6 trin. dolara
Bruto nacionalni dohodak: 17,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 13.500 USD.
Inflacija: 5,3% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Port of Spein.
Drumski saobraćaj: 210.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 2 lokalna aerodroma; međ. aerodrom Port of Spein.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,8 osoba.
Telefoni: 1 na 5 osoba.
Dnevna štampa: 77 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 68 god. muškarci, 73 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 17. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 1%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 285 osoba.
Broj lekara: 1 na 1.275 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 19 .

Obrazovanje

Pismenost: 95%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ S09*.
Vremenska zona: -4GMT.
Međunarodni aerodrom: Port of Spein.
Prosečna temperatura: zimi 24°C, leti 27°C.

Geografska karta Trinidan i Tobaga

Zastava Trinidan i Tobaga

zastava Trinidan i Tobaga

PREPORUČUJEMO