Velika Britanija

by Vladimir Ciplic

drzava velika britanija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 58.970.119

Gustina naseljenosti: 241 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 92%.
Etničke grupe: Englezi 81%, Škoti 9%, Irci 2,5%, Velšani 1,9%; ostale etničke grupe (Indusi, Pakistanci, Afrikanci)
2,8%.
Glavni jezici: engleski, velški, škotski, irski (gaelik).
Religija: anglikanska, rimokatolička, metodistička, baptistička.

Geografija

Površina: 244.820 km2
Položaj: Ostrvo pored SZ obale Evrope, preko Engleskog kanala, Doverskog moreuza i Severnog mora.
Susedi: Irska na Z; Francuska na JI.
Topografija: Nizija na jugu i istoku Engleske, planine u Škotskoj, najviši vrh Ben Nevis (1343 m). Obala veoma razuđena sa mnogobrojnim zalivima i rečnim ušćima. Najveće reke Temza i Sevema. Većina jezera glacijalnog porekla (najviše u Škotskoj). Pod šumom svega 8% teritorije.
Klima: Atlantska, sa velikom količinom padavina.

Glavni grad: London 6,9 mil. .
Veći gradovi: Birmingem (1 mil.), Lids (721.000), Glazgov
(681.000), Šefild (524.000), Bradford (481.000), Liverpul
(479.000), Edinburg (442.000), Mančester (434.000), Bristol
(396.000).

velika britanija glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna, parlamentarna monarhija. Šef države: kraljica.
Teritorijalna podela: Engleska i Vels 47 grofovija, 7 gradskih grofovija; Škotska 9 oblasti, 3 ostrvska okruga (Hebridi, Orkniska, Šetlandska ostrva); Severna Irska 26 okruga; Kanalska ostrva i ostrvo Man, prekomorske teritorije u svetu.

Vojska: 3,8% BDP . Aktivni sastav: 254.300.

Privreda

Industrija (jedna od najrazvijenijih u svetu): čelična, metalska, hemijska, vazduhoplovna, mašinska, ind. brodogradnje, automobilska, hemijska, tekstilna, elektronska, bankarstvo.
Glavni usevi: žitarice, šećema repa, voće, povrće.
Rude i minerali: ugalj, kalaj, gas, krečnjak, gvozdena ruda, so, glina.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte : 4,6 mlrd. barela; vuna, pamuk, kaučuk, sumpor.
Obradiva površina: 29%.
Stočni fond: goveda 11,7 mil., svinje 7 mil., ovce 29,3 mil.
Ulov ribe: 823.000 mt.
Radna snaga: 28,1 mil. (62% u uslužnim delatnostima, 25% u industriji I proizvodnji, 9% u javnim službama).
Nezaposlenost: 6,7%.
Izvoz: 240,4 mlrd. USD (mašine, hemijski proizvodi, vuna, tkanine, odeća, putnička i privredna vozila, čelik, gvožđe, brodovi, avioni, poljoprivredne mašine, elektronska oprema i navigacija, kućni aparati, bela tehnika, oprema visoke tehnologije, oružje, viski).
Uvoz: 258,8 mlrd. USD (hrana, roba široke potrošnje, mašine).
Glavni ekonomski partneri: EU, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: britanska funta: 1,6 USD = 1 funta

Bruto nacionalni dohodak: 1,19 triliona USD.
Prihod po glavi stanovnika: 20.400 USD.
Inflacija: 2,6% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: London, Liverpul, Glazgov, Sautempton, Kardif, Belfast.
Drumski saobraćaj: 23,1 mil. putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 54 aerodroma sa redovnim letovima.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 0,7 osoba.
Telefoni: 1 na 1,5 osoba.
Dnevna štampa: 395 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 74 god. muškarci, 80 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 12. Umrlih (na 1000 st.): 11.
Prirodni priraštaj: 0,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 146 osoba.
Broj lekara: 1 na 611 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 6 .

Obrazovanje

Pismenost: 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, EU, NATO, OECD, KOMONVELT (osnivač Komonvelta).

Napomena: V. Britanija je jedna od vodećih političkih, ekonomskih i vojnih sila u svetu. Najveća bivša kolonijalna sila. Monarhija od IX veka. Jedna od vodećih zemalja u oblasti nauke, obrazovanja, tehnologije, turizma.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 44.
Vremenska zona: zimi 0 GMT, leti +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Hitrou (London).
Prosečna temperatura: zimi 3°C, leti 17°C (London).
Državni praznik: 13.jun.

Ambasada Velike Britanije u Srbiji:
Beograd, Uenerala zaanova 4b,
Tel. 011/645-055, fax: 659-651.

Ambasada Srbije u Velikoj Britaniji:
Embassy of the FR of Serbia
5-7 Lexham Gardens, GB-London W8 5JU,
Tel. (99 44171) 370 6105, 370 5210, Fax 370 3838.

Teritorije

Vojvodstvo Vels:

2,9 mil. stanovnika. Gl. grad: Kardif (1994: 300.000). Sa Engleskom, jedna upravna celina. Kraljevina Školska: 5,2 mil. .st. Gl. grad: Edinburg (1994: 442.000). Ostali veliki gradovi: Glazgov (najveći britanski industrijski centar, veliki brodogradilišni kompleks i okeanska luka).
Hebridi: Grupa od oko 500 ostrva, oko 100 nastanjeno. U sastavu Orknejska i Šetlandska ostrva. Stočni fond, ribarstvo, centar eksploatacije nafte u Severnom moru.

Severna Irska:

1,6 mil. st. Deo irskog ostrva pod britanskom upravom. Gl. grad: Belfast: 281.000. Visoko razvijena brodogradnja, stočni fond, mlečna proizvodnja i elektronika.

Kanalska ostrva:

Površina: 311 km2. Ostrva se nalaze severozapadno od obale Francuske. Najveća ostrva su Džerzi (gl. grad: Sv. Helije) i Gemzi (gl. grad: Luka Sv. Petra), poznate bescarinske zone, off-shore biznis, turizam. Valute: džerzi funta, gernzi funta.

Čovečije ostrvo:

Površina: 572 km2. Stanovništvo : 75.121. Gl. grad: Daglas (22.000). Valuta: funta Čovečijeg ostrva.

Gibraltar:

Britanski depadans sa lokalnom samoupravom na južnoj obali Španije. Strateški ulaz u Sredozemno more. Gibraltar je, zapravo, malo stanovito područje, površine 5,8 km2 na kome živi 29.000 stanovnika. Valuta: gibraltarska funta. Reizvozi: duvan, petrolej, vino.

Prekomorske teritorije:

Britanska Zapadnoindijska ostrva:

Veliki koralni arhipelag koji se proteže od obale Venecuele ka Portoriku, između Kariba i Atlantskog okeana, predstavlja samoupravni britanski posed. Najpoznatija su Britanska Devičanska ostrva, Kajman, Turks i Halkos. Visoki turizam, proizvodnja ruma, ulov ribe. Bermuda: Arhipelag od 360 koralnih ostrvaca, 20 nastanjeno, sa položajem u Zapadnom Atlantiku. 60% stanovništva afričkog porekla. Poznati po vazduhoplovnoj i pomorskoj bazi NATO-a, turizmu i neobjašnjivim nestancima aviona i brodova u blizini arhipelaga.

Foklandska ostrva:

Foklandska ili Malvinska ostrva nalaze se u južnom Atlantiku, 402 km od Argentine, koja polaže pravo na ostrva. Na površini od 12.000 km2 živi samo 2.400 stanovnika. Valuta: foklandska funta. Proizvodnja vune, mesa i izrada kože.

Sveta Jelena:

Vulkansko ostrvo u južnom Atlantiku, 1.770 km od zapadne obale Afrike, veličine 310 km2 sa 7.000 stanovnika. Poznato po egzilu Napoleona.
Britanska antarktička teritorija: Tristan da Kuna, Asension pretežno vulkanska ostrva sa meteorološkim stanicama i uređajima za praćenje satelita.

Ankila:

Polunezavisno ostrvo, blizu Sent Kitsa i Nevisa.

Geografska karta Velike Britanije

Zastava Velike Britanije

zastava velike britanije

PREPORUČUJEMO