Vatikan

by Vladimir Ciplic

drzava vatikan stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 850
Gustina naseljenosti: 1.930 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: Vatikan obuhvata crkvu Sv. Petra, Vatikansku palatu i muzej od 13 akri, vatikanske vrtove i zgrade između ulice Vatikano i crkve.
Etničke grupe: Italijani, Švajcarci (članovi vatikanske Garde).

Glavni jezici: latinski, italijanski.
Religija: rimokatolička.

Geografija

Površina: 0,44 km2
Položaj: U italijanskom glavnom gradu Kimu. Ubuhvata crkvu Sv. Petra, Vatikansku palatu i muzej od 13 akri, vatikanske vrtove i zgrade između ulice Vatikano i crkve.
Susedi: Teritorija okružena Jtalijom.
Klima: (videti pod odrednicom Italija).

Glavni grad: Vatikan 850 .

vatikan glavni grad

Državno uređenje

Tip: verska, rimokatolička država sedište rimokatoličkog poglavara pape.

Privreda

Industrija: turizam, finansije.
Radna snaga: 3.000 službenika i radnika, koji žive izvan Vatikana.

Finansije

Novčana jedinica: italijanska lira.
Državni prihod: 175,5 mil. USD.

Turizam

Saobraćaj

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom u Rimu.

Obrazovanje

Pismenost: 100%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 39.
Vremenska zona: zimi +1GMT, leti +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Rim.
Prosečna temperatura: zimi 8°C, leti 24°C.
Državni praznik: 22. oktobar.

Ambasada Vatikana u Srbiji:
Beograd, Svetog Save 24,
Tel. 011/432-822, fax: 434-631.

Ambasađa Srbije u Vatikanu:
Ambasciata della RF di Serbia presso la Sanla Sede Via Monti Parioli 20,1-00197 Roma
Tel. (99 396) 679 6275, 6992 0769, (M) 99393-483 330 501, Fax 6994 0988.

Geografska karta Vatikana

Zastava Vatikana

zastava vatikana

PREPORUČUJEMO