Vanuatu

by Vladimir Ciplic

drzava vanuatu stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 185.204
Gustina naseljenosti: 13 slanovnika na km .
Gradsko stanovništvo: 18%.
Etničke grupe: Melanezijci 94%, Francuzi 4%, Vijetnamci Kinezi 1%.
Glavni jezici: engleski, francuski, bislama (svi službeni).
Religija: prezviterijanska 37%, rimokatolička 15%, anglikanska 15%, urođenička verovanja 24%.
Geograflja površina: 14.760 km2
Položaj: Arhipelag 80 ostrva u jugozapadnom Pacifiku.
Susedi: Najbliži su Nova Kaledonija i ostrvo Fidži.
Topografija: Sva ostrva su vulkanskog porekla, planinska, najviši vrh 1811 metara. Dominiraju tropske šume, savane i aktivni vulkani sa čestim zemljotresima.
Klima: Tropska, okeanska.

Glavni grad: Port Vila 26.100.

vanuatu glavni grad

Državno uređenje

Tip: Republika.
Teritorijalna podela: 11 ostrvskih saveta.

Privreda

Industrija: prerada ribe, konzervisana hrana, turizam.
Glavni usevi: kokos, kakao, kafa.
Rude i minerali: mangan.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, stoka.
Ulov ribe: 3.200 mt.
Obradiva površina: 2%.
Radna snaga: 66.597 (65% u poljoprivredi, 32% u turizmu i uslužnim delatnostima, 5% u industriji).
Izvoz: 28 mil. USD (kokosov orah, kakao, kafa, smrznuta riba, drvo, govedina).
Uvoz: 93 mil. USD (mašine, vozila, sirovine, hemijski proizvodi, gorivo, hrana).
Glavni ekonomski partneri: EU, Novi Zeland, Japan, Australija.

Finansije

Novčana jedinica: vatu: 1 USD =113 vatua
Bruto nacionalni dohodak: 219 mil. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.230 USD.
Inflacija: 4% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Vila, Santo.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodromi Vila i Santo.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 2,9 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 58 god. muškarci, 62 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 29. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj: 2%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 62 .

Obrazovanje

Pismenost: 55%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 678.
Vremenska zona: +11GMT.
Međunarodni aerodromi: Vila, Santo.
Prosečna temperatura: zimi 12°C, leti 21°C.

Geografska karta

Zastava Vanuatu

zastava vanuatu

PREPORUČUJEMO