Santa Lucija

by Vladimir Ciplic

drzava santa lucija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 152.335
Gustina naseljenosti: 247 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 50%.
Etničke grupe: afrički doseljenici 90%, melezi 5%, Indijci 3%, belci 1%.
Glavni jezici: engleski, patoi iskvareni francuski.
Religija: rimokatolička 90%, protestantska 7%, anglikanska 3%.

Geografija

Površina: 620 km2
Položaj: Ostrvo između Karipskog mora i Atlantskog okeana, u južnom delu Malih Antila.
Susedi: Martinik na S; Sent Vinsent i Grenadini na JZ.

Topografija: Planinsko zemljište, vulkanskog porekla (najviši vrh 958 m); 18% teritorije pod tropskom šumom.
Klima: Tropsko-okeanska.

Glavni grad: Kastris 14.000 .

santa lucija glavni grad

Državno uređenje

Tip: parlamentama demokratija.
Teritorijalna podela: 11 kvartova.

Privreda

Industrija: turizam; prehrambena, ind. nameštaja, hartije, veštačkog đubriva, sapuna, tekstilna i gumna ind.
Glavni usevi: banane, kokos, kakao, agrumi, slatki krompir, manioka, pirinač.
Ostali resursi i proizvodnja: šume.
Obradiva površina: 8%.
Radna snaga: 44.000 (44% u poljoprivredi, 39% u turizmu i uslužnim delatnostima, 17% u industriji i trgovini).

Nezaposlenost: 25%.
359
Izvoz: 104,1 mil. USD (banane, kakao, kokos, povrće, voće, odeća).
Uvoz: 270,5 mil. USD (prehrambeni proizvodi, mašinska i el. oprema, đubrivo, petrohemijski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: V. Britanija, SAD, karipske zemlje, Japan, Kanada.

Finansije

Novčana jedinica: istočnokaripski dolar: 1 USD = 2,7 ist.kar. dolara)
Bruto nacionalni dohodak: 695 mil. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 4.400 USD.
Inflacija: 3% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Kastris, Vje Port.
Drumski saobraćaj: 19.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: aerodromi Kastris, Vje Port.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5,6 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,6 osoba.
Telefoni: 1 na 3,8 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 66 god. muškarci, 74 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 22. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 318 osoba.
Broj lekara: 1 na 2.235 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 17 .

Obrazovanje

Pismenost: 80%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 809*.
Vremenska zona: -6GMT.
360
Međunarodni aerodrom: Kastris i Vje Port.
Prosečna temperatura: zimi 25°C, leti 30°C.

Geografska karta Santa Lucije

Zastava Santa Lucije

santa lucija zastava

PREPORUČUJEMO