Šri Lanka

by Vladimir Ciplic

drzava sri lanka stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 18.933.558

Gustina naseljenosti: 288 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 22%.
Etničke grupe: Sinhalezi 74%, Tamili 18%, Mavari 7%.
Glavni jezici: sinhaleski (službeni), tamilski, engleski.
Religija: budistička 69%, hinduistička 15%, islamska 8%, hrišćanska 8%.

Geografija

Površina: 65.610 km2
Položaj: Ostrvo Cejlon u južnoj Aziji.
Susedi: Indija na SZ.
Topografija: Na primorju i severu preovlađuje ravnica, a unutrašnjost je pod planinama (Pedro Talagala 2538 m). Mnogobrojne planinske rečice navodnjavaju primorske ravnice i ulivaju se u Indijski okean.
Klima: Tropsko-monsunska.

Glavni grad: Kolombo 2 mil. .
Veći gradovi: Gampaha (1,5 mil.), Kurenagala (1,4 mil.).

sri lanka glavni grad

 

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 9 provincija, 25 okruga.
Vojska: 4,7% BDP . Aktivni sastav: 126.000.

Privreda

Industrija: poljoprivreda, šumarstvo, ribolov, rudarstvo, tekstilna, cementna, naftno-prerađivačka, ind. veštačkog đubriva, cementa i hartije, drvna ind., ind. kože, gume i šećera.
Glavni usevi: kaučukovac, čaj (treće mesto u svetu), kokosov orah, pirinač.
Rude i minerali: drago kamenje (safir, rubin, beril, topaz), grafit, so.
Ostali resursi i proizvodnja: prirodna guma, riba, šume.

Obradiva površina: 14%.
Stočni fond: goveda 1,6 mil.
Ulov ribe: 200.000 mt.
Radna snaga: 6,2 mil. (42% u poljoprivredi, 40% u uslužnim delatnostima, 18% u industriji).
Nezaposlenost: 13%.
Izvoz: 4 mlrd. USD (čaj, tekstil, kaučuk, naftni derivati, drago kamenje, nakit).
Uvoz: 5 mlrd. USD (nafta, mašine, saobraćajna sredstva, šećer).
Glavni ekonomski partneri: SAD, V. Britanija, Nemačka, Japan, Singapur, Indija, Iran, Kina (Tajvan, Hongkong), Belgija.

Finansije

Novčana jedinica: rupi : 1 USD = 50 rupija
Bruto nacionalni dohodak: 69,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 3.760 USD.
Inflacija: 16% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Kolombo, Trinkomali.
Drumski saobraćaj: 350.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Kolombo.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 25 osoba.
Radio-aparati: 1 na 8 osoba.
Telefoni: 1 na 92 osobe.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 70 god. muškarci, 75 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 18. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 362 osobe.
Broj lekara: 1 na 5.203 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 16 .

Obrazovanje

Pismenost: 88%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 94.
Vremenska zona: +5.30GMT.
Međunarodni aerodrom: Kolombo.
Prosečna temperatura: zimi 22°C, leti 30°C.
Državni praznik: 4. februar.

Ambasada Šri Lanke u Srbiji:
Beograd, Sanje Živanovića 15a.
Tel. 011/648-160, fax: 647-060.

Geografska karta Šri Lanke

Zastava Šri Lanke

zastava sri lanke

PREPORUČUJEMO