Turska

by Vladimir Ciplic

drzava turska stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 64.566.511

Gustina naseljenosti: 83 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 51%.
Etničke grupe: Turci 80%, Kurdi 19%, Jermeni i Grci 1%.

Glavni jezici: turski (službeni), kurdski, arapski, engleski.

Religija: islamska (suniti).

Geografija

Površina: 780.580 km2
Položaj: Na razmeđu Balkanskog poluostrva i Male Azije, u JZ Aziji, na obalama Crnog, Mramornog, Egejskog i Sredozemnog mora.
Susedi: Bugarska i Grčka na Z; Jermenija na S; Iran na I; Irak i Sirija na J.

Topografija: Pretežno planinska zemlja. Unutrašnjost poluostrva Maia Azija ispunjava visoravan Anadolije, uokvirene na severu Pontijskim planinama, a sa južne Taurusom. Na istoku prelazi u jermensku visiju (najviši vrh Ararat 5156 m). Na Z se spušta u niziju Egejskog mora, u evropskom delu pretežno nizija. Glavne reke: Kizil Irmak, Sakarija, Gediz, Menderes i Sejhan u Maloj Aziji, gomji tokovi Eufrata i Tigrisa, Marica i Ergena u Trakiji. Tri slana tektonska jezera. Pod listopadnom i četinarskom šumom 26% teritorije.
Klima: Sredozemna u primorju, kontinentalna i stepska u unutrašnjosti.

Glavni grad: Ankara 2,7 .
Veći gradovi: Istanbul (Carigrad) 7,8 mil., Izmir (2 mil.), Adana (1 mil.).

truska glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 73 provincije.
Vojska: 5,6% BDP . Aktivni sastav: 503.800.

Privreda

Industrija: poljoprivreda, rudarstvo, crna i obojena metalurgija, mašinska, ind. automobila, autobusa, kamiona, vagona, traktora i polj. mašina, brodogradnja, avionska, elektronska, elektrotehnička, hemijska, naftno-prerađivačka, cementna, keramička, staklarska, drvna, papima, ind. gume, tekstilna, ind. kože i obuće, prehrambena, duvanska; turizam.
Glavni usevi: pšenica, ječam, kukuruz, raž, ovas, pirinač, proso, pamuk, duvan, šećerna repa, masline, susam, suncokret, uljana repica, soja, lan, konoplja, kikiriki, mak, krompir, smokve,
pomorandže, limun, mandarine, vinova loza, grožđe (70% svetske proizvodnje).
Rude i minerali: ugaij, nafita, gvožđe, hrom (7. mesto u svetu), mangan, bakar, olovo, cink, boksit, antimon, živa, magnezit, azbest, fosfati, so, sumpor, pirit, molibden, volfram, kalaj, zlato, srebro.
Ostali resursi i proizvodnja: šume; vuna; svila; rezerve sirove nafte : 488 mil. barela.
Obradiva površina: 32%.
Stočni fond: goveda 12 mil., ovce 40 mil.
Ulov ribe: 365.000 mt.
Radna snaga: 21,3 mil. (47% u poljoprivredi, 33% u uslužnim delatnostima, 20% u industriji).
Nezaposlenost: 6,3%.
Izvoz: 22 mlrd. USD (poljoprivredni proizvodi, voće, duvan, pamuk, žito, lešnici, suvo grožđe, maslinovo ulje, odeća, koža, stoka, rude).
Uvoz: 42 mlrd. USD (nafta i derivati, mašine, motorna vozila, metali, mineralna goriva, đubrivo, hemijski proizvodi).

Glavni ekonomski partneri: EU, SAD, Iran, Japan, Rusija.

Finansije

Novčana jedinica: turska lira : 1 USD = 42 turske lire

Bruto nacionalni dohodak: 379,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 6.100 USD.
Inflacija: 80% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Istanbul, Izmir, Mersin, Samsun.
Drumski saobraćaj: 3 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 22 lokalna aerodroma; međ. aerodromi Istanbul, Ankara, Izmir.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 5,7 osoba.
Radio-aparati: 1 na 8,4 osobe.
Telefoni: 1 na 5 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 69 god. muškarci, 74 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 25. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 463 osobe.
Broj lekara: 1 na 1.974 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 39 .

Obrazovanje

Pismenost: 81%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OECD, NATO.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 90.
Vremenska zona: zimi +2GMT, leti +3GMT.
Međunarodni aerodromi: Istanbul, Ankara.
Prosečna temperatura: zimi 5°C, leti 22°C (Istanbul).
Državni praznik: 29. oktobar.

Ambasada Turske u Srbiji:
Beograd, Proleterskih brigada 1.
Tel. 011/3235-431, fax: 335-433.

Ambasada Srbije u Turskoj:
Ambassade de la RF de Serbia
Paris Caddesi 47, P K 28 Kavaklidere, TR-Ankara.
Tel. (99 90312) 426 0236, 426 2432, 426 0354, Tx 46 680, Fax 427 8354.

Geografska karta Turske

Zastava Turske

zastava turske

PREPORUČUJEMO