Uganda

by Vladimir Ciplic

drzava uganda stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 22.167.195

Gustina naseljenosti: 93 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 11%.
Etničke grupe: Bantu plemena 62%, Niloti 13%, Niloto Hamiti 10%, Sudanci 4%.
Glavni jezici: engleski (službeni), luganda, svahili.
Religija: hrišćanska 66%, islamska 16%, urođenička verovanja 16%.

Geografija

Površina: 236.040 km2

Položaj: U istočnoj Africi.
Susedi: Sudan na S; Zair na Z; Ruanda i Tanzanija na J; Kenija na I.

Topografija: Preovlađuje visoravan, na granicama planine. Najviši vrh vulkanskog porekla (5109 m). Reke Beli Nil i mnoštvo jezera, sa znatnim hidro-energetskim potencijalom. Preovlađuje savana, a pod prašumama svega 8% površine. Tri nacionalna parka i više rezervata.
Klima: Ekvatorijalna, na planinama umerena.

Glavni grad: Karppala 774.000 .

uganda glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 10 provincija.
Vojska: 15% BDP . Aktivni sastav: 50.000.

Privreda

Industrija: poljoprivreda, rudarstvo, cma i obojena metalurgija, elektrotehnička, hemijska, cementna, tekstilna, prehrambena, duvanska, ind. hartije, nameštaja, obuće.
Glavni usevi: pamuk, kafa, čaj, proso, kukuruz, pirinač, manioka, banane, šećema trska, sorgum, kikiriki, susam, duvan.
Rude i minerali: bakar, kalaj, volfram, kobalt, zlato, tantalit, kolubit, berilijum, so, fosfati, azbest, gvozdena ruda, mangan, olovo, cink.
Ostali resursi i proizvodnja: koža, krzno.
Obradiva površina: 25%.
Stočni fond: goveda 5,2 mil., koze 3,4 mil., ovce 1,8 mil.
Ulov ribe: 255.000 mt.
Radna snaga: 8,3 mil. (86% u poljoprivredi, 4% u industriji).

Izvoz: 555 mil. USD (kafa 97% izvoza; pamuk, čaj, bakar, drvo, duvan, koža).
Uvoz: 1,1 mlrd. USD (petrohemijski proizvodi, saobraćajna sredstva, mašine, metalna roba, prehrambeni proizvodi).

Glavni ekonomski partneri: SAD, V. Britanija, Kenija, Italija, Francuska, Španija, Južnoafrička Republika.

Finansije

Novčana jedinica: ugandski šiling : 1 USD = 931 ug. šiling
Bruto nacionalni dohođak : 16,8 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 900 USD.
Inflacija: 7,3% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: izvoz preko kenijske luke Mombasa.
Drumski saobraćaj: 43.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Entebe.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 154 osobe.
Radio-aparati: 1 na 5,1 osobu.
Telefoni: 1 na 314 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 44 god. muškarci, 46 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 48. Umrlih (na 1000 st.): 24.
Prirodni priraštaj: 2,4%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 817 osoba.
Broj lekara: 1 na 20.720 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 93 .

Obrazovanje

Pismenost: 54%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 256.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodrom: Entebe.
Prosečna temperatura: zimi 16°C, leti 25°C.

Geografska karta Ugande

Zastava Ugande

zastava ugande

PREPORUČUJEMO