Zelenortska Ostrva

by Vladimir Ciplic

Zelenortska Ostrva stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 399.857
Gustina naseljenosti: 99 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 44%.
Etničke grupe: Kreoli (melezi-mulati) 71%, Afrikanci 28%, Evropljani 1%.
Glavni jezici: portugalski (službeni), kreolski.
Religija: rimokatolička izmešana sa domorodačkim verovanjima.

Geografija

Površina: 4.030 km2
Položaj: U Atlantskom okeanu, prema zapadnom vrhu Afrike.

Susedi: Najbliži su Mauritanija i Senegal.
Topografija: Arhipelag od 15 ostrva, 500 km zapadno od Senegala, većinom su vulkanskog porekla i planinska. Aktivni krater je na ostrvu Fogo (najviši vrh arhipelaga 2.829 m). Zemljište je uglavnom neplodno, malo vegetacije u dolinama u unutrašnjosti ostrva. Deset većih ostrva je naseljeno.
Klima: Tropsko-okeanska, uglavnom sušna.

Glavni grad: Praja 62.000 .
Veći grad: Mindelo.

Zelenortska Ostrva glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 14 okruga.
Vojska: aktivni sastav: 1.100.

Privreda

Industrija: ribe, eksploatacija soli.
Glavni usevi: banane, kafa, repa, kukuruz, šećerna trska, pasulj.

Rude i minerali: so, silicijumske stene.
Ostali resursi i proizvodnja: riba.
Obradiva površina: 11%.
Izvoz: 10 mil. USD (ribe, banane, gorivo).
Uvoz: 211,8 mil. USD (hrana, industrijska i roba široke potrošnje, gorivo).
Glavni ekonomski partneri: Portugalija, Angola, Alžir, Italija, Holandija, Španija, Francuska, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: zelenortski eskudo: 1 USD = 80 zel. eskuda
Bruto nacionalni dohodak: 472 mil. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.000 USD.
Inflacija: 7,8% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Porto Grande (Mindelo), Praja.
Drumski saobraćaj: 15.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Espargos (na ostrvu Sal); 8 lokalnih aerodroma.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 3,5 osoba.
Telefoni: 1 na 29 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 61 god. muškarci, 65 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 45. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj: 3,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 550 osoba.
Broj lekara: 1 na 4.208 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 48 .

Obrazovanje

Pismenost: 67%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 238.
Vremenska zona: -1GMT.
Međunarodni aerodrom: Espargos.
Prosečna temperatura: zimi 18°C, leti 30°C.

Geografska karta Zelenortski Ostrva

Zastava Zelenortski Ostrva

zastava Zelenortski Ostrva

PREPORUČUJEMO