Zambija

by Vladimir Ciplic

drzava zambija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 9.460.736

Gustina naseljenosti: 13 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 42%.
Etničke grupe: Bantu Afrikanci 98%, Evropljani 1,5%.
Glavni jezici: engleski (službeni), bantu dijalekti.
Religija: hrišćanska (do 75%), islamska i hindu (do 25%).

Geografija

Površina: 752.610 km2
Položaj: U južnom delu centralne Afrike.
Susedi: Zair na S; Tanzanija, Malavi i Mozambik na I; Zimbabve i Namibija na J; Angola na Z.
Topografija: Najvećim delom visija prekrivena gustim šumama i rečnim dolinama. Najviši vrh Mučinga (2067 m), najveća reka Zambezi.
Klima: Tropska i vlažna.

Glavni grad: Lusaka 1,6 mil. .
Veći gradovi: Ndola (376.000), Kitve (349.000), Čingola (168.000).

zambija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 9 oblasti.
Vojska: 1% BDP . Aktivni sastav: 24.000.

Privreda

Industrija: rudarska, tekstilna, hemijska, ind. đubriva, duvanska.
Glavni usevi: kukuruz, duvan, kikiriki, pirinač, šećema trska.

Rude i minerali: bakar, cink, kobalt, smaragdi, zlato, olovo, srebro, uranijum.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija, ugalj.
Obradiva površina: 7%.
Stočni fond: goveda 3,2 mil.
Ulov ribe: 66.000 mt.
Radna snaga: 3,4 mil. (85% u poljoprivredi).
Nezaposlenost: 22%.
Izvoz: 975 mil. USD (bakar, cink, kobalt, duvan, olovo).
Uvoz: 990 mil. USD (mašinska i saobraćajna oprema, gotovi proizvodi, hrana, gorivo).
Glavni ekonomski partneri: EU, Japan, J. Afrika, SAD, Saudijska Arabija, Indija.

Finansije

Novčana jedinica: kvača: 1 USD = 1.000 kvača
Bruto nacionalni dohodak: 9,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1060 USD.
Inflacija: 34% .

Turizam

Saobraćaj

Glavne rečne luke: Kitve, Ndola.
Drumski saobraćaj: 175.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Lusaka; regionalni aerodromi Ndola i Maramba; 130 lokalnih aerodroma.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 44 osobe.
Radio-aparati: 1 na 5 osoba.
Telefoni: 1 na 76 osoba.
Dnevna štampa: 12 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 43 god. muškarci, 43 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 45. Umrlih (na 1000 st.): 18.
Prirodni priraštaj: 2,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 349 osoba.
Broj lekara: 1 na 8.347 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 86 .

Obrazovanje

Pismenost: 73%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 260.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Lusaka.
Prosečna temperatura: zimi 17°C, leti 23°C.

Ambasada Srbije u Zambiji:
Embassy of the FR of Serbia
Diplomatic triangle, Plot no 5216, P O B 31180, Lusaka,
Tel. (99 2601) 250 247, 253 889, 254 062, Fax 253 843.

Geografska karta Zambije

Zastava Zambije

zastava zambije

PREPORUČUJEMO