Zimbabve

by Vladimir Ciplic

drzava zimbabve stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 11.044.147

Gustina naseljenosti: 28 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 27%.
Etničke grupe: Afrikanci 98% (Šona 71%, Ndebele 16%), Evropljani i Azijci 2%.
Glavni jezici: engleski (službeni), ndebele, šona.
Religija: sinkretička 50% (hrišćansko-urođenička), hrišćanska 25%, urođenička 24%.

Geografija

Površina: 390.580 km2

Položaj: Ujužnoj Africi.
Susedi: Zambija na S; Bocvana na Z; Južnoafrička Republika na J; Mozambik na I.
Topografija: Dominiraju stepenaste visoravni sa savanama, na istoku planine Injangani (najviši vrh 2.596 m). Glavne reke Zambezi i Limpopo, veštačko jezero Kariba.
Klima: Tropska, pretežno vlažna.

Glavni grad: Harare 1,2 mil. .
Veći gradovi: Bulavajo (621.000), Čitungviza (274.000).

zimbabve glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 8 oblasti.
Vojska: 6% BDP . Aktivni sastav: 46.900.

Privreda

Industrija: metalska, hemijska, tekstilna, transportna, rudarska, prehrambena.
Glavni usevi: duvan, kukuruz, šećerna trska, pamuk, pšenica.

Rude i minerali: hrom, zlato, bakar, nikl, azbest.
Ostali resursi i proizvodnja: gvozdena ruda, ugalj, stoka, hidroenergija, tikovo drvo.
Obradiva površina: 7%.
Stočni fond: goveda 4 mil., koze 2,5 mil.
Radna snaga: 4,2 mil. (70% u poljoprivredi, 22% u saobraćaju i uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost: 45%.
Izvoz: 2,4 mlrd. USD (zlato, duvan, azbest, bakar, meso, hrom, nikl, kukuruz, šećer).
Uvoz: 2,2 mlrd. USD (mašinska i transportna oprema, petrohemijski proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Velika Britanija, Južnoafrička Republika, Japan, Nemačka, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: zimbabveanski dolar: 1 USD = 8 zim. dolara
Bruto nacionalni dohodak: 26,4 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.340 USD.
Inflacija: 21% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna rečna luka: Bulavai.
Drumski saobraćaj: 340.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodromi Harare i Bulavai.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 78 osoba.
Radio-aparati: 1 na 20 osoba.
Telefoni: 1 na 31 osobu.
Dnevna štampa: 21 primerak na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 55 god. muškarci, 52 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 36. Umrlih (na 1000 st.): 19.
Prirodni priraštaj: 1,8%.
Broj lekara: 1 na 7.371 osobu.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 62 .

Obrazovanje

Pismenost: 85%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 263.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Harare.
Prosečna temperatura: zimi 14°C, leti 35°C.
Državni praznik: 18. april.

Ambasada Zimbabvea u Srbiji:
Beograd, Diplomatska kolonija 6,
Tel. 011/660-359, fax: 669-539.

Ambasada Srbije u Zimbabveu:
Embassy of the FR of Serbia
1, Lanark Road, Belgravia, P O B 3420, Harare
Tel. (99 2634) 738 668, 738 669, Tx 24 796, Fax 738 660

Geografska karta Zimbabvea

Zastava Zimbabvea

zastava zimbabvea

PREPORUČUJEMO