Tanzanija

by Vladimir Ciplic

drzava tanzanija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 30.608.769

Gustina naseljenosti: 32 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 21%.
Etničke grupe: Bantu Afrikanci 95%, Azijati, Evropljani i Arapi 1%.
Glavni jezici: svahili, engleski (oba službena), etnički jezici.

Religija: hrišćanska 40%, islamska 33%, urođenička verovanja 20%.

Geografija

Površina: 945.090 km2
Položaj: U istočnoj Africi, na obali Indijskog okeana.
Susedi: Kenija i Uganda; Ruanda, Burundi i Zair na Z; Zambija, Malavi i Mozambik na J.
Topografija: Većinom visoravan, na I primorska nizija, na Z i JZ velika tektonska oblast sa jezerima Tanganjiga, Rukva i Malavi. Sa visoravni se izdižu vulkanske planine Kilimandžara (najviši vrh Afrike 5895 m), pod stalnim snegom i ledom. Zemlja bogata rekama, jezerima, šumama, savanama i stepama. Deset nacionalnih parkova i sedam životinjskih rezervata.

Klima: Ekvatorijalna.

Glavni grad: Dar Es Salam 1,4 mil.
Veći gradovi: Zanzibar, Mvanza, Tanga.

tanzainija glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 25 oblasti.
Vojska: 3,9% BDP . Aktivni sastav: 49.600.

Privreda

Industrija: poljoprivreda, rudarstvo, prehrambena, tekstilna, ind. obuće, duvanska, drvna, cementna, ind. nameštaja, metalurgija, hemijska, naftno-prerađivačka, ind. gume, elektro-industrija, automobilska; turizam.
Glavni usevi: sisal-konoplja (2. mesto u svetu), kafa, pamuk, kikiriki, kokosov orah, čaj, duvan, karanfilić (1. mesto u svetu), banane, ananas, agrum, manioka, kukuruz, pirinač, šećerna trska, uljevita palma.
Rude i minerali: dijarnanti, rubini, safiri, zlato, kalaj, volfram, bakar, olovo, gvozdena ruda, nikl, kobalt, vanadijum, titan, uran, srebro, kameni ugalj, so, fosfati, magnezit.
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija, šume, riba, mahagoni, abonos, sandalovo, kamforovo drvo, bambus, kedar, piretrum (insekticid od hrizantema).
Obradiva površina: 3%.
Stočni fond: goveda 13,3 mil., ovce 3,8 mil., koze 9,4 mil.
UIov ribe : 332.000 mt.
Radna snaga: 13,5 mil. (90% u poljoprivredi, 10% u industriji i trgovini).
Izvoz: 679 mil. USD (kafa, pamuk, konoplja, karanfilić, čaj, duvan, dijamanti, kokos, kikiriki, riba, naftni derivati).
Uvoz: 1,7 mlrd. USD (industrijska i elektrotehnička roba, mašine, saobraćajna sredstva, gorivo, prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Nemačka, Velika Britanija, SAD, Japan, Italija, Danska, Kenija, Holandija, Hongkong.

Finansije

Novčana jedinica: tanzanijski šiling : 1 USD = 550 tan. šilinga
Bruto nacionalni dohodak: 18,9 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 650 USD.
Inflacija: 30% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Dar Es Salam, Tanga, Mtvara, Zanzibar.
Drumski saobraćaj: 90.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobracaj: Kaina aerouroina, mcu. aciudromi Dar Es Salam, Zanzibar, Aruša (Kilimandžaro).

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 6,6 osoba.
Telefoni: 1 na 171 osobu.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 41 god. muškarci, 44 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 45. Umrlih (na 1000 st.): 20.
Prirodni priraštaj: 2,4%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 924 osobe.
Broj lekara: 1 na 19.775 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 97 .

Obrazovanje

Pismenost: 52%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 255.
Vremenska zona: +3GMT.
Međunarodni aerodromi: Dar Es Salam, Aruša (Kilimandžaro).

Prosečna temperatura: zimi 18°C, leti 32°C.

Ambasada Srbije u Tanzaniji:
Embassy of the FR of Serbia
Plot No. 35/36, Upanga Road, P O B 838, Dar Es Salaam.
Tel. (99 25551) 115 891-2, Fax 115 893.

Geografska karta Tanzanije

Zastava Tanzanije

zastava tanzanije

PREPORUČUJEMO