Zair

by Vladimir Ciplic

drzava zair stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 49.000.000

Gustina naseljenosti: 21 stanovnik po km2.
Gradsko stanovnisivo: 29%
Etničke grupe: plemena Bantu (80% Mongo, Luba, Kongo), preko 200 ostalih afričkih etničkih grupa.
Glavni jezici: francuski (službeni), engleski, bantu dijalekti.

Religija: rimokatolička 50%, protestantska 20%, islamska 10%.

Geografija

Površina: 2.345.410 km2

Položaj: U centralnoj Africi.
Susedi: Kongo na Z; Centralnoafrička Republika i Sudan na S; Uganda, Ruanda, Burundi i Tanzanija na I; Zambija i Angola na J.

Topograflja: Zemlju obuhvata najveći deo basena reke Zair (Kongo). Prostrani središnji region je visija prekrivena tropskom šumom. Planinske terase na SZ, savane na J i JI, visoke planine Ruvenzori na I (najviši vrh Ruvenzori 5109 m). Manja teritorija izlazi na Atlantski okean. Najveće jezero Tanganjika.

Klima: Ekvatorijalna topla i vlažna, sa velikom količinom padavina.

Glavni grad: Kinšasa 4.655.000 .
Veći gradovi: Lubumbaši (851.000), Mbui-Maj (806.000), Kisangani (417.500).

zair glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 10 oblasti i grad Kinšasa.

Privreda

Industrija: vađenje i prerada minerala i dijamanata, prehrambena.
Glavni usevi: kafa, pirinač, banane, maniokaa, kinin, palmino ulje, voće.
Rude i minerali: kobalt (60% svetskih rezervi), bakar, kadmijum, nafta, dijamanti, zlato, srebro, kalaj, germanijum, cink, gvozdena ruda, mangan, uranijum, radijum.
Ostali resursi i proizvodnja: rezerve sirove nafte : 187 mil. barela; šume, kaučuk, slonovača, hidro-energija.
Obradiva površina: 3%.
Stočni fond: goveda 1,6 mil., koze 4,1 mil.
Ulov ribe: 150.000 mt.
Radna snaga: 14,5 mil. (75% u poljoprivredi, 16% u industriji).

Izvoz: 1,47 mlrd. USD (bakar, kobalt, dijamanti, petrolej, kafa).
Uvoz: 1,25 mlrd. USD (hrana i roba široke potrošnje, rudarska, mašinska i saobraćajna oprema, gorivo).
Glavni ekonomski partneri: Belgija, Francuska, SAD,
Nemačka, Južna Afrika, Italija, Japan.

Finansije

Novčanajedinica: zair: 1 USD = 3.600 zaira
Bruto nacionalni dohodak: 16,5 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 400 USD.
Inflacija: 542% .

Turizam

Saobraćaj

Glavne rečne luke: Kinšasa, Mbandaka, Kisangan Glavne morske luke: Matadi, Boma.
Drumski saobraćaj: 200.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodromi Kinšasa i Lubumbaši, 50 aerodroma sa unutrašnjim linijama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 1.929 osoba.
Radio-aparati: 1 na 13 osoba.
Telefoni: 1 na 1.026 osoba.
Dnevna štampa: 1 primerak na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 46 god. muškarci, 49 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 48. Umrlih (na 1000 st.): 17.
Prirodni priraštaj: 3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 487 osoba.
Broj lekara: 1 na 15.584 osobe.
Smrtnost novorodjenčati (na 1000 živorodjenih 101)

Obrazovanje

Pismenost: 72%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 243.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Kinšasa.
Prosečna temperatura: zimi 27°C, leti 32°C.
Državni praznik: 30 jun.

Ambasada Zaira u Srbiji:
Beograd, Diplomatska kolonija 3,
Tel. 011/664-131.

Ambasada Srbije u Zairu:
Ambassade de la RF de Serbia QUE de ler etoile 112, B P 619, Kinshasa I Tel. (99 24312) 32 235, 32 285, Fax 34 049.

Geografska karta Zaira

Zastava Zair

zastava zaira

PREPORUČUJEMO