Togo

by Vladimir Ciplic

drzava togo stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 4.905.827

Gustina naseljenosti: 86 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 30%.
Etničke grupe: 37 afričkih plemena (najveće Eve, Mina, Kabie) 99%, Evropljani, Sirijci i Libanci 1%.
Glavni jezici: francuski (službeni), eve, mina, ostali etnički jezici.
Religija: urođenička verovanja 70%, hrišćanska 20%, islamska 10%.

Geografija

Površina: 56.790 km2
Položaj: Najužnoj obali Zapadne Afrike, u Gvinejskom zalivu.

Susedi: Gana na Z; Burkina Faso na S; Benin na I.
Topografija: U primorju nizija, ostalo blage visoravni, u pravcu JZ-SI (986 m).

Glavne reke: Mono, Oti. Preovlađuje savana pod šumama.

Klima: Ekvatorijalna na J, tropska na S.

Glavni grad: Lome 513.000 .
Veći gradovi: Čaudžo, Kpatime.

togo glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 23 okruga.
Vojska: 3% BDP . Aktivni sastav: 6.950.

Privreda

Industrija: poljoprivredna, rudarstvo, tekstilna, prehrambena, ind. kože i obuće, sapuna, drvna, cementna, naftnoprerađivačka, ind.
424
đubriva, zanatstvo (drvodeljstvo, tkanje, grnčarstvo, kovački zanat, izrada šešira od slame).
Glavni usevi: manioka, kukuruz, proso, kakao, kafa, pamuk, uljevita palma, kikiriki, banane, agrumi, kokos.
Rude i minerali: fosfati, dijamanti, gvožđe, boksit, so.
Ostali resursi i proizvodnja: mermer.
Obradiva površina: 38%.
Radna snaga: 1,5 mil. (64% u poljoprivredi, 21% u uslužnim delatnostima, 9% u industriji).
Izvoz: 265 mil. USD (fosfati, kakao, kafa, pamuk, uljevita palma).
Uvoz: 350 mil. USD (industrijska roba, nafta, vozila, mašine, farmaceutski i hemijski proizvodi, prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: EU, Japan, SAD, afričke zemlje.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak: 1 USD = 488 CFA franka
Bruto nacionalni dohodak: 455,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 7.700 USD.
Inflacija: 5,9% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Lome.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Lome.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 165 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5,4 osobe.
Telefoni: 1 na 119osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 55 god. muškarci, 60 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 47. Umrlih (na 1000 st.): 11.
Prirodni priraštaj: 3,5%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 625 osoba.
Broj lekara: 1 na 12.299 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 80 .

Obrazovanje

Pismenost: 43%.

Članstvo u međunarodnim organizaciiama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 228.
Vremenska zona: 0 GMT.
Međunarodni aerodrom: Lome.
Prosečna temperatura: zimi 21°C, leti 32°C.

Geografska karta

Togo zastava

zastava togo

PREPORUČUJEMO