Tajland

by Vladimir Ciplic

drzava tajland stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 60.037.366

Gustina naseljenosti: 117 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 19%.
Etničke grupe: tajlandska 75%, kineska 14%.
Glavni jezici: tajlandski (službeni), kineski, engleski.
Religija: budistička 94%, islamska 4%, hinduistička 1%, hrišćanska 0,5%.

Geografija

Površina: 514.000 km2
Položaj: U JI Aziji, na Tihom i Indijskom okeanu.
Susedi: Mijanmar (Burma) na Z; Laos na S; Kambodža na I; Malezija na J.
Topograflja: Između nizije u slivu reke Menam i visoravni Korat visoke planine. Od krajnjeg S do Malajskog poluostrva na J, planinski venci (2595 m). Glavne reke: Menam i Mekong. Pod tropskim i monsunskim šumama 41% teritorije, ostalo savana.
Klima: Vlažna, tropsko-monsunska.

Glavni grad: Bangkok 5,6 mil. .
Veći gradovi: Nontanburi (270.000), Čiang Mai (171.000).

tajland glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna monarhija.
Teritorijalna podela: 73 provincije.
Vojska: 2% BDP . Aktivni sastav: 256.000.

Privreda

Industrija: tekstilna, prehrambena, ind. kože i obuće, duvanska, metalurgija, rudarska, cementna, drvna, ind. hartije i celuloze, automobilska, mašinska, elektronska, hemijska, farmaceutska, naftno-prerađivačka, zanatstvo; turizam.
Glavni usevi: kaučuk, pirinač (među vodećim proizvođačima u svetu), kukuruz, šećema trska, manioka, sorgum, juta (4. mesto u svetu), pamuk, duvan, soja, ananas (1. mesto u svetu), banane, kokos, kopra, kikiriki, susam, ricinus, kenaf, kafa, čaj, začini.
Rude i minerali: kalaj (4. mesto u svetu), volfram (3. mesto), antimon, olovo, cink, mangan, gvozdena ruda, mrki ugalj, nafta, prirodni gas, rubini, safiri, drago kamenje, kamena i morska so, fosfati, gips.
Ostali resursi i proizvodnja: kaučuk (3. mesto u svetu), tikovo drvo, ribe, drvo jang, sandalovo i drvo abonos.
Obradiva površina: 34%.
Stočni fond: goveda 6,8 mil., svinje 5,1 mil.
Ulov ribe: 3,1 mil. mt.
Radna snaga: 34 mil. (57% u poljoprivredi, 17% u industriji, 11% u uslužnim delatnostima).
Nezaposlenost: 2,6%.
Izvoz: 57,3 mlrd. USD (mašine, transportna sredstva, industrijski proizvodi, pirinač, kaučuk, manioka, juta, šećer, plemenito drvo, poljoprivredni proizvodi, proizvodi od ribe). Uvoz: 72,4 mlrd. USD (sredstva za proizvodnju, sirovine i poluproizvodi, roba široke potrošnje, gorivo).
Glavni ekonomski partneri: Japan, SAD, Singapur, Nemačka, Tajvan, Malezija, Hongkong, Južna Koreja, V. Britanija, Francuska.

Finansije

Novčana jedinica: bat : 1 USD = 25 bata
Bruto nacionalni dohodak: 455,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 7.700 USD.
Inflacija: 5,9% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Bangkok, Satahip.
Drumski saobraćaj: 3 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 28 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Bangkok.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 17 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5,7 osoba.
Telefoni: 1 na 36 osoba.
Dnevna štampa: 72 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 65 god. muškarci, 72 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 19. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1,2%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 604 osobe.
Broj lekara: 1 na 4.327 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 31 .

Obrazovanje

Pismenost: 93%.
Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, ASEAN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 66.
Vremenska zona: +7GMT.
Međunarodni aerodrom: Bangkok.
Prosečna temperatura: zimi 25°C, leti 29°C.

Ambasada Srbije u Tajlandu:
Embassy of the FR of Serbia
28 Soi 61 Sukhumvit Road, Bangkok 10110.
Tel. (99 662) 391 9091, 391 9137, Fax 391 9090.

Geografska karta Tajlanda

Zastava Tajlanda

zastava tajlanda

PREPORUČUJEMO