Uzbekistan

by Vladimir Ciplic

drzava uzbekistan stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 23.784.321

Gustina naseljenosti: 53 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 41%.
Etničke grupe: uzbečka 80%, ruska 6%, tadžička 5%, kazaška 3%.
Glavni jezici: uzbečki, ruski.
Religija: islamska 88% (suniti), pravoslavna 9%.

Geograflja

Površina: 447.400 km2
Položaj: U Aziji, JI od Aralskog jezera.
Susedi: Kazahstan na S i Z; Kirgistan i Tadžikistan na I; Avganistan i Turkmenistan na J.
Topografija: Na I i J visoki planinski venci Tjanšana i Altajskih planina (4663 m), između kojih su doline i kotline sa plodnim oazama. U severozapadnom i srednjem delu Turanska nizija, sa pustinjom Kizil Kum. Glavne reke: Amudarja i Sirdarja. Pored Aralskog, veći broj veštačkih jezera.
Klima: Suva, kontinentalna, pustinjsko-stepska.

Glavni grad: Taškent 2,1 mil. .
Veći gradovi: Samarkand (372.000), Andižan (302.000).

uzbekistan glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 12 oblasti, 1 autonomija, gradTaškent.

Vojska: aktivni sastav: 45.000.

Privreda

Industrija: poljoprivreda, rudarstvo, cma i obojena metalurgija, elektrotehnička, građevinska, hemijska, ind. mašina i traktora, naftno-prerađivačka, papima, cementna, keramička, tekstilna, ind. kože i obuće, prehrambena.

Glavni usevi: pamuk (veliki proizvodjači pirinča), pšenica, kukuruz, voće, vinova loza, grožđe, povrće.
Rude i minerali: ugalj, nafta, prirodni gas, bakar, zlato, ozokerit.
Ostali resursi i proizvodnja: mermer, pamuk, svila.
Obradiva površina: 10%.
Stočni fond: goveda 5,3 mil., ovce 9,4 mil.
Radna snaga: 8,2 mil. (44% u poljoprivredi i šumarstvu, 20% u industriji i građevinarstvu).
Nezaposlenost: 0,3%.
Izvoz: 3,2 mlrd. USD (pamuk, zlato, tekstilni i hemijski proizvodi, mineralna đubriva, biljno ulje).
Uvoz: 3,2 mlrd. USD (mašinska oprema i delovi, prehrambeni proizvodi).
Glavni ekonomski partneri: Rusija, Ukrajina, zemlje Istočne Evrope, SAD, Češka.

Finansije

Novčana jedinica: sum : 1 USD = 16 suma
Bruto nacionalni dohodak: 57 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 2.430 USD.
Inflacija: 55% .

Turizam

Saobraćaj

međ. aerodrom Taškent.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na6,3 osobe.
Telefoni: 1 na 14 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 65 god. muškarci, 72 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 29. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 83 osobe.
Broj lekara: 1 na 282 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 71 .

Obrazovanje

Pismenost: 97%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama: UN, ZND.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 7.
Vremenska zona: +4GMT.
Međunarodni aerodrom: Taškent.
Prosečna temperatura: zimi 7°C, leti 27°C.

Geografska karta Uzbekisatana

Zastava Uzbekistana

zastava uzbekistana

PREPORUČUJEMO