Sijera Leone

by Vladimir Ciplic

drzava Sijera Leone stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 5.080.004

Gustina naseljenosti: 70 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 35%.
Etničke grupe: 99% stanovništva čine 18 afričkih plemena (Temne, Mende i dr.), Kreoli, Evropljani i Libanci.
Glavni jezici: engleski (službeni), mende, temne.
Religija: islamska 40%, hrišćanska 35%, urodenička verovanja
20%.

Geografija

Površina: 71.740 km2

Položaj: Na obali Zapadne Afrike.
Susedi: Gvineja na S i I; Liberija na J.
Topografija: Na Z i J preovlađuje nizija, u primorju ravna peščana obala, u unutrašnjosti visoravni i brda; na SI planine (Bintumani 1948 m). Sve glavne reke su iz sliva Atlantskog okeana: Rokel, Džong, Seva, Moa. Pod prašumom je 29% teritorije.
Klima: Ekvatorijalna.

Glavni grad: Fritaun 1,3 mil. .
Veći gradovi: Koidu-Nju Sembehun, Bo, Kenema.

SANYO DIGITAL CAMERA

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 4 provincije.
Vojska: 2,3% BDP . Aktivni sastav: 6.150.

Privreda

Industrija: rudarska, prehrambena, hemijska, drvna, građevinska, duvanska, naftno-prerađivačka; turizam.
Glavni usevi: kafa, kakao, uljevita palma, pirinač, kukuruz, kikiriki, susam, kokos, agrumi, banane.
Rude i minerali: dijamanti, boksit, gvožđe, rutil, zlato, molibden, hrom, platina.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, šume.
Obradiva površina: 25%.
Ulov ribe: 50.000 mt.
Radna snaga: 1,4 mil. (49% u poljoprivredi, 21% u industriji, 30% u uslužnim delatnostima).
Izvoz: 39,3 mil. USD (dijamanti, boksit, rutil, kafa, kakao, palmino jezgro).
Uvoz: 140 mil. USD (hrana, gorivo, mašinska oprema, sredstva za proizvodnju).
Glavni ekonomski partneri: V. Britanija, SAD, EU, Japan, Kina, Nigerija.

Finansije

Novčana jedinica: leone: 1 USD = 650 leona)
Bruto nacionalni dohodak: 4,7 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 980 USD.
Inflacija: 5,6% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Fritaun, Bonte.
Drumski saobraćaj: 44.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Fritaun.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 180 osoba.
Radio-aparati: 1 na 4,5 osoba.
Telefoni: 1 na 125 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 44 god. muškarci, 50 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 45. Umrlih (na 1000 st.): 18.
Prirodni priraštaj: 2,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 980 osoba.
Broj lekara: 1 na 10.832 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 130 .

Obrazovanje

Pismenost: 21%.

Clanstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 232.
Vremenska zona: 0 GMT.
Međunarodni aerodrom: Fritaun.
Prosečna temperatura: zimi 34°C, leti 27°C.

Geografska karta Sijere Leone

Zastava Sijere Leone

zastava Sijere Leone

PREPORUČUJEMO