Senegal

by Vladimir Ciplic

drzava senegal stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 9.723.149

Gustina naseljenosti: 49 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 39%.
Etničke grupe: Volof 36%, Serer 17%, Fulani 17%, Diola 9%, Tukuleri 9%, Mandingo 9%.
Glavni jezici: francuski (službeni), volof, serer, pular, diola, mandingo i dr.
Religija: islamska 92%, urođenička verovanja 6%, hrišćanska 2%.

Geografija

Površina: 196.192 km2
Položaj: U zapadnoj Africi, na obali Atlantskog okeana.
Susedi: Mauritanija na S; Mali na I; Gvineja i Gvineja Bisao na J; okružuje Gambiju sa tri strane.
Topografija: Nizija u slivu reka Senegal i Gambija i primorju Atlantskog okeana. Na JI brežuljci i pobrđe ispod 500 m. Močvare i prašume na JZ.
Klima: Tropska s prelazom u pasatsko-pustinjsku.

Glavni grad: Dakar 1.729.823 .
Veći gradovi : Tijes (201.000), Kaolak (180.000).

idakar0001p4

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: lOregiona.
Vojska: 2,1% BDP . Aktivni sastav: 13.350.

Privreda

Industrija: prehrambena, naftno-prerađivačka, ind. cementa; ribarstvo.
Glavni usevi: kikiriki, proso, pirinač, kineska šećema trska.

Rude i minerali: fosfati, nafta, gvozdena ruda, bakar, titan, cirkon, mermer.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, morska so.
Obradiva površina: 27%.
Stočni fond: goveda 2,7 mil., ovce 4,4 mil., koze 3,1 mil.
Ulov ribe: 338.000 mt.
Radna snaga: 2,5 mil. (77% u poljoprivredi, manje od 1% u privatnom sektoru i državnim službama).
Izvoz: 968 mil. USD (kikiriki, fosfati, konzervisana riba, naftni derivati).
Uvoz: 1,22 mlrd. USD (prehrambeni proizvodi, roba široke potrošnje, mašine, transportna sredstva, petrolej).
Glavni ekonomski partneri: V. Britanija, SAD, zapadnoevropske i susedne države, Japan, Kina, Indija.

Finansije

Novčana jedinica: CFA franak : 1 USD = 488 CFA franka)
Bruto nacionalni dohodak: 15,6 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 1.700 USD.
Inflacija: 7,8% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Dakar, Sen Luj.
Drumski saobraćaj: 145.000 putničkih i privrednih vozila.

Civilni vazdušni saobraćaj: 19 aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodrom Dakar.
Sredstva koinunikacije:
TV prijemnici: 1 na 130 osoba.
Radio-aparati: 1 na 9,3 osobe.
Telefoni: 1 na 145 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 56 god. muškarci, 59 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 44. Umrlih (na 1000 st.): 12.
Prirodni priraštaj: 3,3%-
Broj bolničkih kreveta: 1 na 1.041 osobu.
Broj lekara: 1 na 15.350 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 61 .

Obrazovanje

Pismenost: 38%.

Clanstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 221.
Vremenska zona: 0 GMT.
Međunarodni aerodrom: Dakar.
Prosečna temperatura: zimi 18°C, leti 30°C.

Geografska karta Senegala

Zastava Senegala

zastava senegala

PREPORUČUJEMO