Sejšeli

by Vladimir Ciplic

drzava sejseli stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 78.641
Gustina naseljenosti: 173 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 50%.
Etničke grupe: sejšelska (mešavina Azijata, Afrikanaca i Francuza).
Glavni jezici: engleski, francuski (oba službena), kreolski.

Religija: rimokatolička 90%, anglikanska 8%.
Geograflja površina: 455 km2
Položaj: Grupa od 86 ostrva u zapadnom delu Indijskog okeana, SI od Madagaskara.
Susedi: Najbliži su Madagaskar na JZ; Somalija na SZ.

Topografija: Egzotična ostrva, pretežno planinskog i vulkanskog porekla, sa znatnim tropskim šumama u unutrašnjosti ostrva. Naseljeno je 36 ostrva.
Klima: Tropska, okeanska, periodično vlažna.

Glavni grad: Viktorija (ostrvo Mae) 25.000 .

sejseli glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 23 okruga.
Vojska: 4% BDP . Aktivni sastav: 800.

Privreda

Industrija: turizam; poljoprivreda, prehrambena, duvanska, tekstilna, drvna, papirna, ind. nameštaja i građevinskog materijala, grafička, hemijska.
Glavni usevi: kokos, kopra, cimet, vanila, egzotični začini, čaj, kafa, šećema trska.
Rude i minerali: fosfati, nafta.
Ostali resursi i proizvodnja: morska so, šume, riba.
Obradiva površina: 2%.
Radna snaga: 26.600 (31% u turizmu, trgovini i uslužnim delatnostima, 21% u industriji, 20% u javnim službama, 12% u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu).
Izvoz: 56,1 mil. USD (riba, konzervisana tunjevina, kokos, cimet, ostali začini).
Uvoz: 238 mil. USD (prehrambeni proizvodi, roba široke potrošnje, mašinska oprema i saobraćajna sredstva, naftni derivati).
Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, Madagaskar, Japan, Kina, Indija.

Finansije

Novčana jedinica: sejšelski rupi (1995: 1 USD = 4,5 sej. rupija)

Bruto nacionalni dohodak: 450 mil. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 6.000 USD.
Inflacija: -0,3% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Viktorija.
Drumski saobraćaj: 6.300 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: međ. aerodrom Viktorija.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 1,8 osoba.
Telefoni: 1 na 3,9 osoba.
Dnevna štampa: 47 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 67 god. muškarci, 74 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 21. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj: 1,5%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 168 osoba.
Broj lekara: 1 na 1.019 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 11 .

Obrazovanje

Pismenost: 58%.

Clanstvo u medunarodnim organizacijama:
UN, OAJ, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 248. Vremenska zona: +4GMT.
Međunarodni aerodrom: Viktorija.
Prosečna temperatura: zimi 24°C, leti 25°C.

Geografska karta Sejšela

Zastava Sejšela

zastava sejsela

PREPORUČUJEMO