Ruanda

by Vladimir Ciplic

drzava ruanda stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 7.956.172

Gustina naseljenosti: 302 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 5%.
Etničke grupe: Hutu 80%, Tutsi 19%, Pigmeji 1%.
Glavni jezici: kinjarvanda, francuski (oba službena), svahili, engleski.
Religija: rimokatolička 56%, protestantska 18%, urođenička verovanja 25%.

Geografija

Površina: 26.340 km2
Položaj: Na istoku centralne Afrike.
Susedi: Uganda na S; Zair na Z; Burundi na J; Tanzanija na I.

Topografija: Preovlađuju planinske visoravni (najviši vrh vulkan Birunga 4507 m). Glavna reka Kagera, jezero Kivu. Preovlađuje savana, a samo 10% teritorije je pod šumom.

Klima: Umereno topla i vlažna tropska, planinska.

Glavni grad: Kigali 238.000

ruanda glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 10 prefektura.
Vojska: 7,5% BDP . Aktivni sastav: 5.000.

Privreda

Industrija: u razvoju tekstilna, prehrambena, hemijska, ind. obuće, cementa, duvana, ind. traktora i radio-prijemnika.
Glavni usevi: kafa, čaj, pamuk, slatki krompir, manioka, sorgum, kukuruz, pasulj, grašak, kikiriki, pšenica.
Rude i minerali: kalaj, volfram, kolombo-tantalit, berilijum, zlato.
Ostali resursi i proizvodnja: prirodni gas.
Obradiva površina: 35%.
Radna snaga: 3,6 mil. (93% u poljoprivredi).
Izvoz: 51,2 mil. USD (kafa, čaj, tungsten, kalaj).
Uvoz: 237,3 mil. USD (tekstil, hrana, mašinska oprema, čelik, sredstva za proizvodnju).
Glavni ekonomski partneri: Belgija, Nemačka, Kenija, Japan, Francuska, SAD, Italija.

Finansije

Novčana jedinica: ruandin franak (1994: 1 USD = 144 r. franka)
Bruto nacionalni dohodak: 3,8 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 400 USD.
Inflacija: 22% .

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj: 10.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 6 lokalnih aerodroma; med. aerodrom Kigali.

Sredstva komunikacije

Radio-aparati: 1 na 12 osoba.
Telefoni: 1 na 335 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 38 god. muškarci, 40 god. žene.
345
Rođenih (na 1000 st.): 49. Umrlih (na 1000 st.): 22.
Prirodni priraštaj: 2,5%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 649 osoba.
Broj lekara: 1 na 24.697 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 113 .

Obrazovanje

Pismenost: 50%.

Članstvo u međunarođnim organizacijama:
UN, OAJ.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 250.
Vremenska zona: +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Kigali.
Prosečna temperatura: zimi 20°C, leti 25°C.

Geografska karta Ruande

Zastava Ruande

zastava ruande

PREPORUČUJEMO