Rusija

by Vladimir Ciplic

drzava rusija stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 146.861.022

Gustina naseljenosti: 8 stanovnika na krrr.
Gradsko stanovništvo: 73%.
Etničke grupe: Rusi 82%, Tatari 4%, Ukrajinci 3%.
Glavni jezik: ruski (službeni).
Religija: pravoslavna.

Geografija

Površina: 17.075.200 km2
Položaj: Od istoka Evrope do seveme Azije, Tihog i Atlantskog okeana.
Susedi: Finska, Poljska, Norveška, Estonija, Belorusija i Ukrajina na Z; Gruzija, Azerbejdžan, Kazahstan, Kina, Mongolija i Severna koreja na J.
Topografija: Oko 75% teritorije je nizija, visoke planine Kavkaza, Altaj (najviši vrh Elbrus 5.642 m). Najveće reke:
349
Neva, Narva, Njemen, Dnjepar, Don, Kuban, Severna Dvina, Pečora, Lena, Indigirka, Kolima, Amur, Anadir, Volga, Ural, Ob, Jenisej. Veliki broj prirodnih i veštačkih jezera, znatne hidroenergetske snage. Po površini najveća država sveta, sadrži arktičke ledene pustinje, tundre, tajge, četinarsko-listopadne šume i stepe.
Klima: Na većini teritorije kontinentalna; na severu hladna oštra sibirska; na jugu umerena; na planinama aipska.

Glavni grad: Moskva 9,2 mil. .
Veći gradovi: Sant Petersburg (4,9 mil.), Novosibirsk (1,4 mil.), Nižnji Novgorod (1,4 mil.), Samara (1,2 mil.), Jekaterinburg (1,3 mil.), Čeljabinsk (1,1 mil.), Kazau (1,1 mil.), Volgograd (1 mil.).

rusija glavni grad

Državno uređenje

Tip: federativna republika.
Teritorijalna podela: 21 autonomna republika, 49 oblasti, 6 krajina.
Vojska: 9,9% BDP . Aktivni sastav: 1,7 mil.

Privreda

Industrija: nafte i gasa (prva u svetu), naftno-prerađivačka, petrohemijska, rudarstvo, cma i obojena metalurgija, mašinska, električna, elektronska, mašinogradnja, brodogradnja, automobilska, ind. mašina, vagona i vozila, hemijska, drvna (najveća sirovinska baza sveta), ind. hartije, celuloze i nameštaja, tekstilna, ind. kože i obuće, prehrambeno-prerađivačka, ind. preciznih, naučnih, memih, optičkih i dr. instrumenata; turizam; ind. mleka i ml. proizvoda.
Glavni usevi: žitarice, raž, kukuruz, ječam, ovas, krompir, suncokret, šećema repa, lan, konoplja, stočne biljke, voće, vinova loza.
Rude i minerali: nafta i gas (prvo mesto u svetu), ugalj (najveće rezerve kamenog uglja, mrkog uglja, treseta), gvozdena ruda, bakar, olovo, cink, aluminijum, kalaj, hrom, volfram, nikl, mangan, platina, zlato, srebro, dijamanti, azbest, fosfati.
350
Ostali resursi i proizvodnja: hidro-energija, šume.
Obradiva površina: 8%.
Stočni fond: goveda 52 mil., ovce 48 mil., svinje 31 mil., koze 3,2 mil.
Ulov ribe: 5,3 mil. mt.
Radna snaga: 73 mil. (84% u industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji, 16% u trgovini, uslužnim delatnostima i javnoj upravi).
Nezaposlenost: 9,3%.
Izvoz: 88,3 mlrd. USD (nafta i prirodan gas, petrohemijski proizvodi, drvo i drvna građa, ugalj, metalske sirovine, hemijski proizvodi, industrijska i vojna oprema).
Uvoz: 59,8 mlrd. USD (mašine, tehnološka oprema, hemijski proizvodi, roba široke potrošnje, žitarice, meso, metalski poluproizvodi).
Glavni ekonomski partneri: EU, zemlje Istočne Evrope, ZND i bivših sovjetskih republika, SAD, Kanada, Japan, Kuba.

Finansije

Novčana jedinica: rublja : 1 USD = 2.227 rublji)
Bruto nacionalni dohodak : 767 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 5.200 USD.
Inflacija: 22% .

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Sant Petersburg, Murmansk, Tver, Arhangelsk, Vladivostok.
Drumski saobraćaj: 11 mil. putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 58 lokalnih aerodroma; međ. aerodromi Moskva, Sant Petersburg.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,7 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,7 osoba.
Telefoni: 1 na 6 osoba.
Dnevna štampa: 1.119 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

351
Prosečni životni vek: 64 god. muškarci, 74 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 10. Umrlih (na 1000 st.): 11.
Prirodni priraštaj: -0,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 74 osobe.
Broj lekara: 1 na 225 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 23 .

Obrazovanje

Pismenost: 98%.

Clanstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, stalna članica Saveta bezbednosti, ZND.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 7.
Vremenska zona: zimi +3GMT, leti +4GMT (Moskva). Međunarodni aerodromi: Moskva, Sant Petersburg.
Prosečna temperatura: zimi -10°C, leti +19°C (Moskva).

Državni praznik: 12. jun (12 decembar).

Ambasada Rusije u Srbiji:
Beograd, Deligradska 32.
Tel. 011/657-533, fax: 657-845.

Ambasada Srbije u Rusiji:
Posolstvo Serbia
Mosfiljmovskaja 46, R-119285 Moskva
Tel. (99 7095) 147 4106, 147 9008, (K) 147 4105, Tx 414 423,
Fax 147 4104.

Geografska karta Rusije

Zastava Rusije

zastava rusije

PREPORUČUJEMO