Panama

by Vladimir Ciplic

drzava panama stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 2.735.943

Gustina naseljenosti: 35 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo; 54%.
Etničke grupe: melezi 70% (Indijanci i Evropljani), Zapadni Indijci 14%, Indijanci 6%.
Glavni jezici: španski (službeni), engleski.
Religija: rimokatolička 85%, protestantska 15%.

Geografija

Površina: 78.200 km2

Položaj: U Centralnoj Americi.
Susedi: Kostarika na Z; Kolumbija na I.
Topografija: Zemlja se nalazi na panamskom prelazu između Tihog i Atlantskog okeana. Polovina teritorije su planinski venci Kordiljera (najviši vrh aktivni vulkan Čiriki 3475 m). U primoiju i Tihog i Atlantskog okeana je plodna nizija. Pod tropskim šumama je 54% teritorije.
Klima: Tropska.

Glavni grad: Panama Siti 451.000.
Veći gradovi: San Miguelito (294.000), Kolon (138.000).

panama glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna demokratija.
Teritorijalna podela: 9 provincija.
Vojska: 1% BDP. Aktivni sastav: 11.700.

Privreda

Industrija: tekstilna, prehrambena, naftno-prerađivačka, ind. kože i obuće, duvana, drvna, papima; turizam.
Glavni usevi: banane, šećema trska, kafa, kakao, pomorandže, kokosov orah, ananas, duvan, pirinač, kukumz.
Rude i minerali: bakama, mangan, boksit, gvozdena mda, zlato, srebro, živa, nafta.
Ostali resursi i proizvodnja: šume (mahagoni, kedar), riba. Obradiva Površina: 7%.
Stočni fond: goveda 1,4 mil., svinje 257.000.
Ulov ribe: 132.0001.
Radna snaga: 1 mil. (32% u državnim i javnim službama, 27% u poljoprivredi, lovstvu i ribolovstvu, 16% u turizmu i ugostiteljstvu).
Nezaposlenost: 14%.
Izvoz: 570 mil. USD (banane, šećer, kafa, kakao, riba, odeća).
Uvoz: 2,5 mlrd. USD (gorivo, mašinska i saobraćajna oprema, hemijski proizvodi, hrana, sredstva za proizvodnju).

Glavni ekonomski partneri: SAD, EU, države Centralne Amerike i Kariba, Japan.

Finansije

Novčana jecjinica: balboa : 1 USD = 1 balboa)
Bruto nacionalni dohodak: 14 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 5.300 USD.
Inflacija: 1,3%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Kristobal, Kolon (jedan od najvećih trgovačkih luka u Latinskoj Americi), Panama Siti, Balboa.
Drumski saobraćaj 230.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 8 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Panama.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 12 osoba.
Radio-aparati: 1 na 5,6 osoba.
Telefoni: 1 na 8,8 osoba.
Dnevna štampa: 70 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 73 god. muškarci, 78 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 24. Umrlih (na 1000 st.): 5.
Prirodni priraštaj:: 1,6%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 335 osoba.
Broj lekara: 1 na 844 osobe.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 24.

Obrazovanje

Pismenost: 89%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OAD.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 507.
Vremenska zona: -7GMT.
Međunarodni aerodrom: Panama Siti.
Prosečna temperatura: zimi 20°C, leti 27°C.

Geografska karta Paname

Zastava Paname

zastava paname

PREPORUČUJEMO