Palau

by Vladimir Ciplic

drzava palau stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 18.110
Gustina naseljenosti: 39 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 50%.
Etničke grupe: polinezijska, malajska, melanezijska.
Glavni jezici: engleski, palua (oba službena).
Religija: hrišćanska, urođenička verovanja.

Geografija

Površina: 458 km2
Položaj: Arhipelag oko 200 ostrva u zapadnom Pacifiku, 650 km JI od Filipina.
Susedi: Mikronezija na I; Malezija na J.
Topografija: Ostrva geološki variraju od vulkanskih do koralnih.
Klima: Tropska, okeanska.

Glavni grad: Koror 12.300.

palau glavni grad

Državno uređenje

Tip: republika.
Vojska: na ostrvu je američko vojno postrojenje.

Privreda

Industrija: prehrambena; turizam.
Glavni usevi: kokosov orah, manioka, slatki krompir, tropsko voće.
Rude i minerali: boksit, fosfati.
Ostali resursi i proizvodnja: riba.
Ulov ribe: 4.000 mt.
Radna snaga: 50% u poljoprivredi, 50% u turizmu, zanatstvu (predmeti od bisera i školjki) i ribarstvu.
Izvoz: 0,6 mil. USD (školjke, tunjevina, proizvodi od ribe, kopra, domaća radinost).
Uvoz: 24,6 mil. USD.
Glavni ekonomski partneri: SAD, Japan.

Finansije

Novčana jedinica: US dolar.
Bruto nacionalni dohodak: 81,8 mil. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 5.000 USD.

Turizam

Saobraćaj

Glavna luka: Koror.
Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Koror.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 9,4 osobe.
Radio-aparati: 1 na 67 osoba.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 69 god. muškarci, 73 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 22. Umrlih (na 1000 st.): 7.
Prirodni priraštaj:: 2%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 19.

Obrazovanje

Pismenost: 86%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 680.
Vremenska zona: +10GMT.
Međunarodni aerodrom: Koror.
Prosečna temperatura: zimi 21°C, leti 33°C.

Geografska karta Palau

Zastava Palau

zastava palau

PREPORUČUJEMO