RSSDržave

Velika Britanija

Velika Britanija

| August 9, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 58.970.119 Gustina naseljenosti: 241 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 92%. Etničke grupe: Englezi 81%, Škoti 9%, Irci 2,5%, Velšani 1,9%; ostale etničke grupe (Indusi, Pakistanci, Afrikanci) 2,8%. Glavni jezici: engleski, velški, škotski, irski (gaelik). Religija: anglikanska, rimokatolička, metodistička, baptistička. Geografija Površina: 244.820 km2 Položaj: Ostrvo pored SZ obale Evrope, preko Engleskog kanala, […]

Continue Reading

Vatikan

Vatikan

| August 9, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 850 Gustina naseljenosti: 1.930 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: Vatikan obuhvata crkvu Sv. Petra, Vatikansku palatu i muzej od 13 akri, vatikanske vrtove i zgrade između ulice Vatikano i crkve. Etničke grupe: Italijani, Švajcarci (članovi vatikanske Garde). Glavni jezici: latinski, italijanski. Religija: rimokatolička. Geografija Površina: 0,44 km2 Položaj: U italijanskom glavnom gradu […]

Continue Reading

Ukrajina

Ukrajina

| August 8, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 50.125.108 Gustina naseljenosti: 83 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 68%. Etničke grupe: ukrajinska 73%, ruska 22%, jevrejska 1%. Glavni jezici: ukrajinski (službeni), ruski. Religija: pravoslavna, katolička i jevrejska manjina. Geografija Površina: 603.700 km2 Položaj: U J1 Evropi. Susedi: Belorusija na S; Rusija na SI i I; Moldavija i Rumunija na JZ; Mađarska, […]

Continue Reading

Španija

Španija

| August 3, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 39.133.996 Gustina naseljenosti: 77 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 64%. Glavni jezici: kastiljanski španski (službeni), katalonski, galicijski, baskijski (takođe službeni u pokrajinama). Religija: rimokatolička 99%. Geograflja Površina: 504.800 km2 Položaj: U JZ Evropi, na Pirinejskom poluostrvu, između Atlantskog okeana i Sredozemnog mora. Susedi: Portugalija na Z; Francuska na S. Topografija: Pretežno brdovito […]

Continue Reading

Švedska

Švedska

| August 3, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 8.900.000 Gustina naseljenosti: 19 stanovnika na km”. Gradsko stanovništvo: 83%. Etničke grupe: švedska 90%, finska 2%, laponska, evropski useljenici 8%. Glavni jezik: švedski. Religija: evangelističko-luteranska 94%, rimokatolička 1,5%, pentakostalna 1%. Geografija Površina: 449.964 km2 Položaj: U Evropi, na Skandinavskom poluostrvu, na obali Baltičkog mora. Susedi: Norveška na Z; Danska na J; Finska […]

Continue Reading

Švajcarska

Švajcarska

| August 2, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 7.270.000 Gustina naseljenosti: 176 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 68%. Etničke grupe: nemačka 65%, francuska 18%, italijanska 10%, retororomanska 1%. Glavni jezici: nemački, francuski, italijanski (sva tri službena), retororomanski. Religija: rimokatolička 49%, protestantska 40%. Geografija Površina: 41.288 km2 Položaj: U srednjoj Evropi, u oblasti Alpa i Alpske visoravni. Susedi: Francuska na Z; […]

Continue Reading

Slovenija

Slovenija

| August 1, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 1.971.739 Gustina naseljenosti: 97 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 50%. Etničke grupe: Slovenci 91%, Srbi i Hrvati 6%. Glavni jezici: slovenački (službeni), srpskohrvatski, nemački. Religija: rimokatolička 70,8%, pravoslavna, luteranska, islamska. Geografija Površina: 20.256 km2 Položaj: U JI Evropi. Susedi: Italija na Z; Austrija na S; Mađarska na SI; Hrvatska na JI. Topografija: […]

Continue Reading

Slovačka

Slovačka

| July 31, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 5.392.982 Gustina naseljenosti: 110 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 57%. Etničke grupe: slovačka 86%, mađarska 11%, romska 1%. Glavni jezici: slovački (službeni), madarski, nemački. Religija: rimokatolička 60%, protestantska 8,4%, pravoslavna 4,1%. Geografija Površina: 49.014 km2 Položaj: U istočnom delu Centralne Evrope. Susedi: Poljska na S; Mađarska na J; Austrija i Češka na […]

Continue Reading

San Marino

San Marino

| July 17, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 24.896 Gustina naseljenosti: 407 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 90%. Etničke grupe: sanmarinska 78%, italijanska 21%. Glavni jezik: italijanski. Religija: rimokatolička. Geografija Površina: 62 km2 Položaj: U Evropi, na severu centralne Italije, blizu Jadranskog mora. Susedi: Potpuno okružena Italijom, sa kojom je u carinskoj uniji. Topografija: Na SI strani Apeninskih planina, u […]

Continue Reading

Rumunija

Rumunija

| July 16, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 22.395.848 Gustina naseljenosti: 94 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 55%. Etničke grupe: Rumuni 89%, Mađari 9%, Srbi, Ukrajinci, Nemci, Rusi i Romi 2%. Glavni jezici: rumunski (službeni), mađarski, nemački. Religija: pravoslavna 70%, rimokatolička 6%, protestantska 6%. Geografija Površina: 237.500 km2 Položaj: U JI Evropi, na Cmom moru. Susedi: Moldavija na I; Ukrajina […]

Continue Reading

1 2 3 4 5 »
shared on wplocker.com