Fidži

by Vladimir Ciplic

drzava fidzi stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 802.611
Gustina naseljenosti: 44 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 39%.
Etničke grupe: Fidžijci (melanezijsko-polinezijskog porekla) 49%, Indijci 46%, Evropljani i Kinezi 5%.
Glavni jezici: fidžijski, hindustanski, engleski (službeni). Religija: hrišćanska 52%, hinduistička 38%, islamska 8%.

Geografija

Površina: 18.270 km2
Položaj: Ostrva u Tihom okeanu, južno od ekvatora.
Susedi: Najbliža su Solomonova ostrva na SZ; Tonga na I. Topografija: 322 ostrva (naseljeno 106), vulkanskog porekla, sa koralnim grebenima, bogata šumom sandalovim drvetom. Dva glavna ostrva su Viti Levu i Vanua Levu.

Klima: Vlažna tropsko-okeanska.

Glavni grad: Suva (na ostrvu Viti Levu) 200.000 .

Državno uređenje

Tip: republika.
Teritorijalna podela: 4 distrikta i jedna zavisna oblast.
Vojska: 2% BDP . Aktivni sastav: 3.900.

fidzi glavni grad

Privreda

Industrija: poljoprivreda, rudarstvo, prehrambena, duvanska, hemijska, ind. nameštaja; turizam.
Glavni usevi: šećema trska, banane, kopra, pirinač, pamuk, ananas, kakao, kafa, duvan.
Rude i minerali: zlato, srebro, boksit, mangan, bakar.
Ostali resursi i proizvodnja: riba, sandalovo drvo, đumbir. Obradiva površina: 10%.
Radna snaga: 287.000 (67% u poljoprivredi). NezaposIenost: 6%.
Izvoz : 607 mil. USD (šećer, kopra, prerađena riba, drvo, zlato, odeća).
Uvoz : 864 mil. USD (mašine, saobraćajna sredstva, hrana, derivati, hemijski proizvodi, roba široke potrošnje). Glavni ekonomski partneri: EU, Australija, Japan, SAD, Novi Zeland, susedna pacifička ostrva.

Finansije

Novčana jedinica: fidži dolar (1995: 1 USD = 1,3 fidži dolara)

Bruto nacionalni dohodak : 5,1 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 6.500 USD.
Inflacija: 3% .

Fidži turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Suva, Lautoka.
Drumski saobraćaj: 71.000 putničkih i privrednih vozila.
Civilni vazdušni saobraćaj: 13 lokalnih aerodroma; međ. aerodrom Suva.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 73 osobe.
Radio-aparati: 1 na 1,7 osoba.
Telefoni: 1 na 9,6 osoba.
Dnevna štampa: 36 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek : 63 god. muškarci, 68 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 24. Umrlih (na 1000 st.): 6.
Prirodni priraštaj: 1,7%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na413 osoba.
Broj lekara: 1 na 2.438 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 17 .

Obrazovanje

Pismenost : 79%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, KOMONVELT.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 679.
Vremenska zona: +12GMT.
Međunarodni aerodrom: Suva.
Prosečna temperatura: zimi 20°C, leti 32°C.

Geografska karta Fidžija

Zastava Fidžija

zastava fidzija

PREPORUČUJEMO