Luksemburg

by Vladimir Ciplic

drzava luksemburg stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 425.017

Gustina naseljenosti: 164 stanovnika na km2.
Gradsko stanovništvo: 86%.
Etničke grupe: preovlađuju keltsko-francuska i nemačka; Portugalci, Italijani. U zemlji žive stranci strani radnici.
Glavni jezici: francuski, nemački, luksemburški (svi službeni).

Religija: rimokatolička 97%.

Geografska

Površina: 2.586 km2

Položaj: U zapadnoj Evropi.

Susedi: Belgija na Z; Francuska na J; Nemačka na I.

Topografija: Na severu brda i niske visoravni ogranci Ardena čine jednu trećinu teritorije, a plodne doline u slivu reke Mozel čine 66% teritorije. Pod šumom, pretežno hrastovom, je 32% teritorije.
Klima: Umereno-kontinentalna, pod uticajem Atlantika.

Glavni grad: Luksemburg 80.000.

luksemburg glavni grad

Državno uređenje

Tip: ustavna, parlamentarna monarhija.
Teritorijalna podela: 3 okruga.
Vojska: 1,2% BDP. Aktivni sastav: 800.

Privreda

Industrija: metaloprerađivačka (čelik), bankarstvo, prehrambeno-prerađivačka, hemijska, ind. gume, piva, građevinarstvo; turizam.
Glavni usevi: ječam, ovas, pšenica, raž, krompir, vinova loza.

Rude i minerali: gvozdena ruda.
Ostali resursi i proizvodrrja:
hidro-energija.
Obradiva površina: 49%.
Stočni fond: goveda 225.000, ovce, svinje.
Radna snaga: 213.100 (1/3 su strani radnici 30% u turizmu, ugostiteljstvu i uslužnim delatnostima, 30% u industriji).
Nezaposlenost: 3%.
Izvoz: 7,3 mlrd. USD (čelik 90% od ukupnog izvoza; prehrambeni, hemijski i metalski proizvodi, guma, staklo).

Uvoz: 9,1 mlrd. USD (mineralne i metalne sirovine, hrana, roba široke potrošnje).
Glavni ekonomski partneri: EU (70% ukupne razmene), SAD, Švajcarska.

Finansije

Novčana jedinica: luksemburški franak : 1 USD = 28 luk. franka)
Bruto nacionalni dohodak: 10 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 24.500 USD.
Inflacija: 2,3%.

Turizam

Saobraćaj

Drumski saobraćaj 231.000 putničkih i privrednih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj međ. aerodrom Luksemburg.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,9 osoba.
Radio-aparati: 1 na 1,7 osoba.
Telefoni: 1 na 1,9 osoba.
Dnevna štampa: 382 primeraka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 73 god. muškarci, 81 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): 13. Umrlih (na 1000 st.): 9.
Prirodni priraštaj:: 0,3%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 87 osobe.
Broj lekara: 1 na 486 osoba.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 5.

Obrazovanje

Pismenost: 100%.

Čianstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, OECD, EU, NATO.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 352.
Vremenska zona: +1GMT.
Međunarodni aerodrom: Luksemburg.

Prosečna temperatura: zimi 0°C, leti 18°C.

Geografska karta Luksemburga

Zastava Luksemburga

zastava lukemburga

PREPORUČUJEMO