Nemačka

by Vladimir Ciplic

drzava nemacka stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika:: 82.079.454

Gustina naseljenosti: 230 stanovnika na km .
Gradsko stanovništvo: 85%.
Etničke grupe: nemačka 92%, imigranti: Turci, Italijani, Tunižani, Grci, Poljaci, Srbi i dr. (7,7% stanovništva čine imigranti-strani radnici).
Glavni jezik: nemački (službeni).
Religija: protestantska 43%, rimokatolička 43%.

Geografija

Površina: 356.910 km2

Položaj: U centralnoj Evropi.
Susedi: Danska na S; Holandija, Belgija, Luksemburg i Francuska na Z; Švajcarska i Austrija na J; Češka i Poljska na I.
Topografija: Nizijska na S, brdovita u središtu i na Z, planinska u Bavarskoj na J. Najviši vrh Cugšpic 2963 m. Glavne reke: Dunav, Rajna, Elba, Vezer, Mozel, “Majna. Sve reke teku ka Sevemom moru, osim Dunava koji teče ka Cmom mom. Pod šumama 30% teritorije.
Klima: Umereno kontinentalna.

Glavni grad: Berlin 3,5 mil..
Veći gradovi: Hamburg (1,7 mil.), Minhen (1,3 mil.), Keln (1 mil.), Frankfurt (700.000), Esen (630.000), Dortmund
(601.000), Štutgart (600.000), Diseldorf (580.000), Lajpcig
(500.000), Bremen (550.000), Hanover (530.000), Duisburg
(536.000), Nimberg (500.000), Bon (sedište vlade, 300.000).

nemacka glavni grad

Državno uređenje

Tip: federalna republika.
Teritorijalna podela: 16 federalnih država (Baden-Virtemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesen, Donja Saksonija, Meklenburg Zapadna Pomeranija, Sevema Rajna Vestfalija, Rineland, Sarland, Saksonija, Saksonija Anhalt, Šlezving Holstajn,
Turingija).

Vojska: 2,2% BDP. Aktivni sastav: 367.300.

Privreda

Industrija: gvožđa i čelika (jedna od vodećih u svetu), obojena metalurgija, brodogradnja, automobilska, mašinska, elektronska, hemijska, farmaceutska, prehrambeno-prerađivačka, metaloprerađivačka, petrohemijska, ind. ribe, šumarstvo; turizam; ind. mleka, ind. precizne mehanike (naučni, medicinski, optički, muzički i dr. instmmenti).
Glavni usevi: žitarice, krompir, šećema repa, ječam, raž, hmelj (prvo mesto u svetu), lan, duvan, voće, vinova loza.
Rude i minerali: ugalj (najveće rezerve lignita u svetu), potaša, gvozdena ruda,
uranijum, nafta, prirodni gas, bakar, kalaj, olovo, cink, srebro.
Ostali resursi i proizvodnja: šume, hidro-energija.
Obradiva Površina: 34%.
Stočni fond: goveda 16,2 mil., svinje 26,5 mil.
Ulov ribe: 260.000 mt.
Radna snaga: 38,7 mil. (57,5% u uslužnim delatnostima, 39,4% u industriji, 3,3% u poljoprivredi).
Nezaposlenost: 11%.
Izvoz: 501,3 mlrd. USD (49% transportnai

Saobraćaj

na vozila, oprema i delovi; 28% prehrambeni proizvodi, piće i duvan; 13% hemijski i farmaceutski proizvodi; mašine, precizni instrumenti, proizvodi od gvožđa i čelika).
Uvoz: 430,7 mlrd. USD (industrijski proizvodi 74%, poljoprivredni
proizvodi 10%, gorivo 6%, sirovine 2,3%).

Glavni ekonomski partneri: EU, SAD, Švajcarska, zemlje Istočne Evrope, ZND.

Finansije

Novčana jedinica: nemačka marka (1999: 1 USD =1,7 nem. maraka)
Bruto nacionalni dohodak: 1.700 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 20.400 USD.
Inflacija: 1,5%.

Turizam

Saobraćaj

Glavne luke: Hamburg, Bremen, Bremerhafen, Libek, Kil. Drumski saobraćaj 34 mil. putničkih i komercijalnih vozila. Civilni vazdušni saobraćaj 40 aerodroma sa redovnim linijama; međ. aerodromi: Frankfurt, Berlin, Diseldorf, Minhen, Hamburg.

Sredstva komunikacije

TV prijemnici: 1 na 2,5 osoba.
Radio-aparati: 1 na 2,3 osobe.
Telefoni: 1 na 1,7 osoba.
Dnevna štampa: 402 primerka na 1000 stanovnika.

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 73 god. muškarci, 80 god. žene. Rođenih (na 1000 st.): fl. Umrlih (na 1000 st.): 11.
Prirodni priraštaj:: 0,02%.
Broj bolničkih kreveta: 1 na 126 osoba.
Broj lekara: 1 na 313 osoba:
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 5.

Obrazovanje

Pismenost: 99%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN, EU, OECD, NATO.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 49.
Vremenska zona: zimi +1GMT, leti +2GMT.
Međunarodni aerodrom: Frankfurt, Hamburg, Minhen.
Prosečna temperatura: zimi -1°C, leti +18°C (Frankfurt).
Državni praznik: 3. oktobar.

Ambasada Nemačke u Srbiji:
Beograd, Kneza Miloša 74-76,
Tel. 011/645-755, fax: 656-989.

Ambasada Srbija u Nemačkoj:
1) Botschaft der BR Jugoslavvien Schlossallee 5, D-53179 Bonn
Tel. (99 492228) 344 051-5, 344 050, Tx 885 530, Fax 344 056-7.
2) Generalkonsulat der BR Jugoslawien Thueringer Strasse 3, D-60316 Frankfurt am Main
Tel. (99 4969) 439 923-6, 439 427,499 0085, Tx 414 476, Fax 433 149.
3) Generalkonsulat der BR Jugoslawien Harvestehuder Weg 101, D-20149 Hamburg
Tel. (99 4940) 444 504, 452 463, 457 722, Tx 213 937, Fax 410 4747.
4) Generalkonsulat der BR Jugoslawien Bohmerwaldplatz 2, D-81679 Munchen
Tel. (99 4989) 988 685-6, 980 823, 983 410, 986 728, Tx 524 840, Fax 981 319.
5) Generalkonsulat der BR Jugoslawien Taubenstrasse 4, D-70199 Stuttgart,
Tel. (99 49711) 600 646, 600 113, Tx 722 618, Fax 649 4048.
6) Konsulat der BR Jugoslawien Lindemannstrasse 5, D-40237 Duesseldorf
Tel. (99 49211) 673 067-9, 689 470, Tx 858 6827, Fax 679 8636, 662 144.
7) Botschaft der BR Jugoslawien Aussenstelle Berlin Taubert strasse 18, D-14193 Berlin
Tel (99 4930) 826 2091, 825 9657, Tx 304 652, Fax 825 2206, 826 1174.

Geografska karta Nemačke

Zastava Nemačke

zastava nemacke

PREPORUČUJEMO