Recent Articles

Andora

Andora

| April 30, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 65.780 Gustina naseljenosti: 43 stanovnika na km2. Etničke grupe: španska 61%, andorska 30%, francuska 6%. Glavni jezici: katalonski (službeni), francuski, španski. Religija: rimokatolička. Geografija Površina: 450 km2 Položaj: U Evropi, u Pirinejskim planinama. Susedi: Španija na J; Francuska na S. Topografija: Visoke planine i uske doline. Klima: Kontinentalna. Glavni grad: Andora Ia […]

Continue Reading

Angola

Angola

| April 30, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 10.864.512 Gustina naseljenosti: 8 stanovnika na km2 Gradsko stanovništvo: 37%. Etničke grupe: Ovimbundu 37%, Kimbundu 25%, Bakongo 13%, Evroafrikanci 3%. Glavni jezici: portugalski (službeni), bantu. Religija: rimokatolička 47%, protestantska 38%, urođenička 12%. Geografija Površina: 1.246.700 km2 Položaj: U JZ Africi, na obali Atlantskog okeana. Susedi: Namibija na J, Zambija na I, Zair […]

Continue Reading

Alžir

Alžir

| April 30, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 30.480.793 Gustina naseljenosti: 13 stanovnika na km2 Gradsko stanovništvo: 50%. Etničke grupe: arapsko-berberska 99%, evropske 1%. Glavni jezici: arapski (službeni), francuski, berberski. Religija: islamska-suniti 99% (državna religija). Geografija Površina: 2.381.740 km2 Položaj: Na SZ Afrike od Sredozemnog mora prema pustinj Sahara. Susedi: Maroko na Z; Mauritanija, Mali i Niger na J; Libija […]

Continue Reading

Albanija

Albanija

| April 30, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 3.413.904 Gustina naseljenosti: 106 stanovnika na km2. Gradsko stanovništvo: 37%. Etničke grupe: Albanci 95% (Gege na S, Toske na J), Grci 3%, Srbi 1%. Glavni jezici: albanski, grčki. Religija: islamska 70%, pravoslavna 20%, rimokatolička 10%. Geografija Površina: 28.750 km2 Položaj: Na JI obali Jadrana u Evropi. Susedi: Grčka na J, RS na […]

Continue Reading

Avganistan

Avganistan

| April 29, 2013 | 0 Comments

Stanovništvo Broj stanovnika: 24.792.375 Gustina naseljenosti: 38 stanovnika na km . Gradsko stanovništvo: 18%. Etničke grupe: Paštuni 38%, Tadžiki 25%, Hazari 19% Uzbeki 6% Glavni jezici: dari-persijski ( Tadžiki i Hazari), paštu i turskotatarski Religija: islamska (suniti 84%, šiiti 15%) Geografija Površina: 647.500 km2 Položaj: U jugozapadnoj Aziji, SZ od indijskog podkontinenta. Susedi: Pakistan na […]

Continue Reading

« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
shared on wplocker.com