Andora

by Vladimir Ciplic

andora stanovnistvoStanovništvo

Broj stanovnika: 65.780
Gustina naseljenosti: 43 stanovnika na km2.
Etničke grupe: španska 61%, andorska 30%, francuska 6%. Glavni jezici: katalonski (službeni), francuski, španski.
Religija: rimokatolička.

Geografija

Površina: 450 km2
Položaj: U Evropi, u Pirinejskim planinama.
Susedi: Španija na J; Francuska na S.
Topografija: Visoke planine i uske doline.
Klima: Kontinentalna.

Glavni grad: Andora Ia Vela 22.390

Državno uređenje

Tip: parlamentama kneževina.
Teritorijalna podela: 7 biskupija.

andora glavni grad

Privreda

Industrija: duvanska, turizam.
Glavni usevi: ječam, ovas.
Ostali resursi i proizvodnja: izvori mineralne vode.
Obradiva površina: 2%.
Stočarstvo: ovce i goveda.
Nezaposlenost: 0%.
Izvoz : 47 mil. USD (el. energija, duvan, nameštaj). Uvoz : 1 mil. USD (roba široke potrošnje, hrana). Glavni ekonomski partneri: Španija, Francuska, SAD.

Finansije

Novčana jedinica: francuski franak i španska pezeta.
Bruto nacionalni dohodak : 1,2 mlrd. USD.
Prihod po glavi stanovnika: 18000 USD.

Turizam u Andori

Sredstva komunikacije


TV prijemnici: 1 na 15 osoba.
Radio-aparati: 1 na 4 osobe.
Telefoni: 1 na 1,4 osobe.

Zdravstvo

Rođenih (na 1000 st.): 13. Umrlih (na 1000 st.): 7. Prirodni priraštaj: 0,6%.
Smrtnost novorođenčadi (na 1000 živorođenih): 4 . Obrazovanje:
Pismenost : 100%.

Članstvo u međunarodnim organizacijama:
UN.

Infobanka

Međunarodni pozivni broj: ++ 376.
Vremenska zona: +1GMT.

Geografska karta Andore

Zastava Andore

Zastava Andore

PREPORUČUJEMO